Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2011 16:38

Κατά του "εξέταστρου" 5 ευρώ ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Γράφτηκε από την

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος κατά την συνεδρίαση της 28ης Φεβρουα-ρίου 2011 και με την υπ’ αριθμ. 57/2011 απόφασή του, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα.
Η εφαρμογή του «εξέταστρου» αξίας € 5,00 (€ πέντε) που ανεπιτυχώς επέβαλλε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου ο Έλληνας πολίτης αποκτήσει δικαίωμα να εξετασθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία περίθαλψης του Ελληνικού Δημοσίου το θεωρούμε υπερβολικό και απαράδεκτο.
Ο Ελληνας ασφαλισμένος πληρώνει εισφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία από την 1η ημέρα της
εργασίας του για να μπορεί να έχει δωρεάν περίθαλψη.
Επιπλέον το ύψος των εισφορών για περίθαλψη και για σύνταξη είναι προοδευτικά αυξημένο τα τελευταία χρόνια ενώ η σύνταξη και το επίπεδο περίθαλψης συνεχώς μειώνεται.
Προσβάλει την αίσθηση περί του δικαίου που έχει ο Έλληνας πολίτης και σίγουρα την αρχή της ανταποδοτικότητας.
Στις Δημόσιες Υπηρεσίες περίθαλψης προσφεύγουν ιδιαίτερα οι φτωχότεροι από τους Έλληνες πολίτες καθώς και εκείνοι που τους μαστίζει η ανεργία και η φτώχεια και αδυνατούν να προσφύ-γουν στην ιδιωτική περίθαλψη.
Αποτελεί προσβολή στην προσωπικότητα του πολίτη που επί σειρά ετών καταβάλει κανονικά τις εισφορές του για περίθαλψη και σήμερα με το παραπάνω μέτρο να είναι υποχρεωμένος να κατά-βάλλει και το «εξέταστρο» των € 5,00 (€ πέντε) για να τύχει της οποιασδήποτε περίθαλψης, από απλή επίσκεψη, αναγραφής των αναγκαίων φαρμάκων του, μέχρι και την διενέργεια κάποιων απα-ραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων, για να κριθεί η σοβαρότητα της καταστάσεώς του.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης, αλλά και παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας να πράξουν κάθε τι αναγκαίο για να καταργηθεί το συντομότερο δυνατό.      

Από το Γραφείο Τύπου του ΔήμουNEWSLETTER