Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2011 16:57

Ψήφισμα του δ. σ. Πύλου-Νέστορος για το "Βοήθεια στο σπίτι"

Γράφτηκε από την

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 17/14-1-2011 τ. Β’) δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουρ-γική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμ. 1.605/οικ. 3.85 σε συνέχεια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών η οποία αναφέρεται στη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Στην ουσία καταργεί τις κοινωνικές δομές πρόνοιας και εκμηδενίζει τους δικαιούχους του εν λόγω Προγράμματος.
Αλχημείες δυσνόητες και μη ρεαλιστικές αποφάσεις για την ελληνική πραγματικότητα δυσχεραί- νουν την υλοποίησή του, περιορίζοντας σημαντικότατα τα εξυπηρετούμενα άτομα, ιδιαίτερα της ελληνικής υπαίθρου όπου τα άτομα του περιβάλλοντός των είναι συνήθως αυτοαπασχολούμενα στον καταρρέοντα αγροτικό τομέα και δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας όπως θέτει το Πρόγραμμα ως προϋπόθεση για την ένταξη των εξυπηρετουμένων.
Οι περιορισμοί της παραπάνω Κ.Υ.Α. ελαχιστοποιούν ως εκ τούτου τον αριθμό των ατόμων στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραμμα και καθιστά αδύνατη την υλοποίησή του.
Η εφαρμογή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι μια επιτυχημένη δομή Κοινωνικής Πρόνοιας που προσέφερε τα μέγιστα στους ανθρώπους που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας.
Το Πρόγραμμα λειτούργησε και αγκαλιάστηκε από πλήθος ανήμπορων και μοναχικών ηλικιωμέ-νων, όπως και ατόμων που λόγω συνθηκών παρέμεναν στο περιθώριο.
Τα άτομα αυτά αισθάνθηκαν ότι με αυτή τη δομή το Κράτος ήρθε κοντά τους για να τους βοηθή-σει στις δυσκολίες της επιβίωσης και της καθημερινότητάς τους.
Οι εξυπηρετούμενοι συνδημότες μας από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ανέρχονται στους 310 (περίπου) και εξυπηρετούντο μέχρι την 31-12-2010 από προσωπικό (19) ατόμων.
Σήμερα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπολειτουργεί και υποστηρίζεται μόνο από τέσσερα (4) άτομα προσωπικό χωρίς να παρέχουν τις δέουσες υπηρεσίες σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Στο Δήμο μας υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη γιατί ο πληθυσμός γηράσκει και βρισκόμαστε μακριά από νοσοκομεία και δομές περίθαλψης. Δεν είναι δυνατόν κάθε ηλικιωμένος ανήμπορος ή μόνος να εισάγεται σε ιδρύματα και να βιώνει την εγκατάλειψη.
Η ψυχολογική στήριξη, η νοσηλευτική φροντίδα, η καθαριότητα, η διεκπεραίωση προς υπηρεσίες αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό η ανθρώπινη επαφή έχει καταστήσει το Πρόγραμμα ουσιαστικό, λειτουργικό και κοινωνικά δημοφιλές.
Είμαστε σε δύσκολη οικονομική συγκυρία και πρέπει εξ’ αυτού του λόγου να μην εγκαταλείψουμε αβοήθητους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Πρέπει όλοι µαζί, µε πρώτο το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δήµο να συνεχί-σουµε µε την ίδια ευαισθησία να παρέχουµε τη στήριξή µας µέσω αυτού του Προγράμματος σε όσους το έχουν ανάγκη µε υποχρεωτική αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων που θέτει η Πολιτεία για την υλοποίησή τους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πύλου Νέστορος


NEWSLETTER