Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 17:38

"Οχι" του Δήμου Ευρώτα στις ανεμογεννήτριες

Γράφτηκε από την

Με γνώμονα ότι, το δάσος, ως έννοια, συνιστά τη "σπονδυλική στήλη" του Φυσικού Περιβάλλοντος κι έναν ανανεώσιμο - αναντικατάστατο φυσικό πόρο που δημιουργεί και προσφέρει αδιάκοπα καλύτερες συνθήκες ζωής, η Δημοτική Αρχή Ευρώτα διατυπώνει τη ριζική της αντίθεση, ως προς την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση "Κατάρτια - Τούρλες", καθώς και στη δημιουργία υποσταθμού στους Ζωριάνους και των άλλων βοηθητικών έργων (δρόμοι-υπόγειες καλωδιώσεις κτλ ) που θα διαταράξουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής.
Με τη συμπαράταξή του στους διαμαρτυρόμενους πολίτες  και συλλόγους της Κρεμαστής, οι οποίοι ενίστανται, ως προς την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο εν λόγω σημείο, ο Δήμος Ευρώτα εμμένει στην αταλάντευτη και κατηγορηματική θέση του, για οποιαδήποτε παρέμβαση - παραβίαση του δάσους, καθότι συνιστά τον μοναδικό δρυμό του δήμου ΕΥΡΩΤΑ.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω περιοχή (NATURA) έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και τόπος κοινοτικής σημασίας, καθώς στο δάσος βρίσκουν προστασία δύο απειλούμενα είδη πτηνών, ενώ παράλληλα φυτρώνουν σπάνια ενδημικά είδη χλωρίδας.
Η ειδική χωροταξική μελέτη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, με στόχο τη χωροθέτηση ζώνης αναζήτησης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της βορειοανατολικής Λακωνίας, αγνόησε τη ΖΕΠ, ενώ οι διαδικασίες αδειοδότησης πολλών έργων ξεκίνησαν χωρίς "προηγούμενο προγραμματισμό".
Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι, κανείς δεν είναι αντίθετος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τουναντίον, η ένσταση τόσο του Δήμου Ευρώτα, όσο και των διαμαρτυρόμενων πολιτών, έγκειται στο ενδεχόμενο της οποιασδήποτε παραβίασης και διατάραξης της χλωρίδας - πανίδας  του δασικού συμπλέγματος Πάρνωνα.  
Πρωταρχικός μας στόχος: η διαφύλαξη και προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, του φυσικού μας πλούτου!   Πεποίθησή μας: δάσος σημαίνει υγεία, ομορφιά, πολισμός, ζωή! Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμία περίπτωση τη «λογική»: η πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη να σκοτώνει το ίδιο το  πράσινο!

Ο αντιδήμαρχος Ευρώτα

Παναγιώτης Παυλάκης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER