Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 12:49

Προτάσεις για συζήτηση θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης από την Παρέμβαση Πολιτών

Γράφτηκε από την

1.ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  ΤΕΛΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ  ΤΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ .

Με την υπ’αριθμ. 280/2003 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης εκδόθηκε κανονιστική διάταξη για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Σπάρτης , ύστερα από την υπ’αριθμ.143/2003 απόφαση –εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής .

Το μέτρο αυτό , το οποίο επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες σε πολύ δύσκολες εποχές , δεν έλυσε βεβαίως το οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Σπάρτης (όπως διατυμπανίστηκε τότε για λόγους εντυπώσεων)  , αλλά  ( το σπουδαιότερο ) κανείς δημότης δε γνωρίζει τι απέδωσε οικονομικά στο δήμο από το 2003 έως και σήμερα , πού διατέθηκαν τα σχετικά έσοδα (τα οποία πρέπει να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα) , ποιο είναι το υπόλοιπο σήμερα και σε ποιον κωδικό είναι πιστωμένο .

Επειδή οι δημότες όταν πληρώνουν πρέπει να γνωρίζουν την τύχη των χρημάτων που καταβάλλουν , σας παρακαλούμε να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να απαντηθούν αναλυτικά τα σχετικά ερωτήματα .

 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Με απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης στις 28-2-2011  προέβη στη συγχώνευση των ΝΠΔΔ: « 1ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) δήμου Σπαρτιατών» , «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπάρτης», «Παιδικός Σταθμός Δήμου Φάριδος», «1ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Οινούντος» , «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρυών Λακεδαίμονος», «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστορείου» σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης .

Με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε η συγχώνευση των ΝΠΔΔ : «Πνευματικό Κέντρο Σπαρτιατών», «Φιλαρμονική Δήμου Σπάρτης» , «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Οινούντος», «Οργανισμός Νεολαίας ΄Αθλησης και Πολιτισμού Δήμου Φάριδος», «Οργανισμός Νεολαίας και ΄Αθλησης Δήμου Μυστρά» σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία :  «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης» , ενώ παρέμεινε ως αυτόνομο ΝΠΔΔ ο «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης».

Επισημαίνουμε ότι οι σχετικές αποφάσεις πάρθηκαν χωρίς να αναδειχθεί κατά τη συνεδρίαση  και χωρίς να δημοσιοποιηθεί η οικονομική κατάσταση ΟΛΩΝ των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων , ώστε να γίνει σε όλους γνωστή η σημερινή οικονομική τους κατάσταση , χάριν της διαφάνειας , της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το νέο καθεστώς του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καλυφθεί το σημαντικό αυτό κενό σας παρακαλούμε να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο , ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά  οι δημότες για την αξιοποίηση των πόρων που συνεισφέρουν  και να γνωρίζουν από ποια αφετηρία γίνεται η εκκίνηση των νέων ΝΠΔΔ.

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  25 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER