Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 16:43

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Ευρώτα

Γράφτηκε από την

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, η απόφαση "Περί συγκροτήσεως του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας".
Η εισήγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον αντιδήμαρχο Ευρώτα κ. Η. Παναγιωτακάκο, παρατίθεται ακολούθως:
Σύμφωνα με το νόμο 2713/1999, θεσπίστηκε η λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας.
Σε κάθε δήμο με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων, συνιστάται συμβούλιο πρόληψης της εγκληματικότητας. Τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Το ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του δήμου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και από εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε ή περισσότερα των έντεκα, ορίζονται για τρία χρόνια και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.
Έργο του ως άνω συμβουλίου, είναι η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του δημάρχου ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα συμβούλια όμορων δήμων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η συνεχής, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωση των κατοίκων, καθώς και η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.
Τα Τ.Σ.Π.Ε. αποτελούν αποκεντρωμένα όργανα αντεγκληματικής πολιτικής και διαχείρισης του προβλήματος της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση ή εξάλειψη του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην ικανότητα του κράτους, να προστατεύει αποτελεσματικά τα έννομα κοινωνικά αγαθά τους.
Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα και γενικότερα στη Λακωνία, επιβάλλει πολιτικές συντονισμού, κυρίως στο επίπεδο ενημέρωσης και πρόληψης κάθε λογής παραβατικότητας.
Τα ανεξέλεγκτα κύματα κάθε επιπέδου μεταναστών και των ROMA επιτείνουν το πρόβλημα και εντείνουν την ανασφάλεια των πολιτών.
Ως Δήμος, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο βαθμό της ευθύνης μας, ζητώντας ταυτόχρονα από την Πολιτεία να αναλάβει άμεσο κι ενεργό ρόλο στην περιοχή μας.
Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας μπορεί να συμβάλει δημιουργικά στους τομείς ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και συνεργασίας με την κοινωνία, ώστε να αναπτυχθεί το αίσθημα ασφάλειας.
Ο Δήμος Ευρώτα, ως κεντρική γεωπολιτική συνιστώσα της Λακωνίας, είναι αποδέκτης -ως τόπος προορισμού- ανεξέλεγκτων κυμάτων πάσης φύσεως μεταναστών και αθιγγάνων ROMA.
Η αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας έχει αυξηθεί δραματικά, αποκτώντας "ποιοτικά αναβαθμισμένα" χαρακτηριστικά.
Τολμούμε, ως Δημοτική Αρχή να πάρουμε πρωτοβουλίες και να πραγματοποιήσουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, δράσεις για την προστασία των συμπολιτών μας και της παρουσίας τους.
Επιδιώκουμε τη συνεργασία με την Κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την αντιεγκληματική πολιτική.
Συνεργαζόματε με τις Αστυνομικές δυνάμεις του δήμου μας, ζητώντας την ενίσχυσή τους, ώστε να επιδιωχθεί ο κοινός στόχος, που είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας, της ηρεμίας και ο περιορισμός κάθε είδους και επιπέδου παραβατικότητας / εγκληματικότητας.
Θα καταθέσουμε, μετά από διαβούλευση με όλους τους φορείς του δήμου μας, πλήρες πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική και τους όρους διαβίωσης των μεταναστών που μπορεί να"αντέξει" ο Δήμος Ευρώτα.
Έτσι, προτείνουμε τη συγκρότηση 9μελούς Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας και καλούμε τις επιστημονικές δυνάμεις του Δήμου Ευρώτα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αλλά και τον εθελοντισμό τους σ΄ αυτή τη δύσκολη, αλλά ελπιδοφόρα προσπάθεια για το δήμο μας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ΕυρώταNEWSLETTER