Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 10:40

Τι προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας

 

Στο Δήμο Καλαμάτας έφτασε τελικά προχθές αργά το βράδυ η υπογεγραμμένη απόφαση του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Τάσου Αποστολόπουλου για το ΓΠΣ Καλαμάτας, η οποία παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των κατοίκων των διαμαρτυρόμενων περιοχών.

Το ΓΠΣ για τις Περιαστικές Περιοχές (ΠΠ) που εφάπτονται στο Σχέδιο Καλαμάτας - Βέργας - Μαντίνειας εν τέλει προβλέπει κατοικίες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα), κοινωφελείς οργανισμούς (εξαιρουμένων γραφείων και τραπεζών), κτήρια εκπαίδευσης και των τριών βαθμίδων, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, πρατήρια βενζίνης (μόνο στο κύριο οδικό δίκτυο), κέντρα διασκέδασης βάσει όλων των κείμενων διατάξεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και πολιτιστικά κτήρια.

Σε όλες τις ζώνες ΠΠ ορίζονται ως κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης τα 6.000 τ.μ. και κατά παρέκκλιση τα 4.000 τ.μ.

Επιπλέον στην περιοχή του κόμβου της Νέας Περιμετρικής προς Μεσσήνη (ΠΠ1) επιτρέπονται υπεραγορές και πολυκαταστήματα, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, γραφεία - καταστήματα, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, ασφάλειες, διοικητικές υπηρεσίες, χώροι συνάθροισης κοινού, θρησκευτικοί χώροι, εμπορικές εκθέσεις και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στη Δυτική Περιαστική Περιοχή (ΠΠ2) σε Σπερχογεία, Αντικάλαμο και Λέικα επιτρέπονται επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες (πλην κάμπινγκ) και εμπορικές αποθήκες.

Στην Ανατολική Περιαστική Περιοχή (ΠΠ3) επιτρέπονται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες (πλην κάμπινγκ).

Στην ΠΠ4 στη Μικρή Μαντίνεια επιτρέπονται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες (πλην κάμπινγκ), γεωργοκτηνοτροφικά κτήρια (πλην πτηνοτροφικών) και γεωργικές αποθήκες, όπως και στην ΠΠ5 στη Βέργα.

Παράλληλα, ως γνωστόν στην Περιοχή Προστασίας Ορεινών Ογκων και Δασικών Περιοχών (Π0) δεν επιτρέπεται καμία οικοδομική δραστηριότητα. Στην Ημιορεινή Ζώνη Π1 ορίζονται ως κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης τα 6.000 τ.μ. και κατά παρέκκλιση τα 4.000 τ.μ., ενώ επιτρέπεται η ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτηρίων, αποθηκών και ισόγειας κατοικίας μέγιστου εμβαδού 80 τ.μ. χωρίς υπόγειο, με συγκεκριμένους όρους που θα διασφαλίζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα.

Στην Περιοχή Τουριστικής Αναψυχής στον Μπουρνιά, που όπως αναφέρεται "προορίζεται για να υποδεχθεί την προβλεπόμενη εκτός πόλεως οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα και συναφείς εγκαταστάσεις αναψυχής", επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων πλην κάμπινγκ, κατοικίας, εμπορικών καταστημάτων που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες κατοίκων κι επισκεπτών. Προβλέπονται επίσης εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης με βάση τις κείμενες διατάξεις, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, θρησκευτικοί χώροι, κτήρια και γήπεδα στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και συνεδριακά κέντρα.

Μέχρι την πολεοδόμηση ισχύουν ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4.000 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα Προεδρικά Διατάγματα του 1978 και του 1985 χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.

Για την υπόλοιπη περιοχή κάμπου - Μπουρνιά, επιτρέπονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες, καθώς επίσης η μελισσοκομία και η ελεύθερη βόσκηση. Ακόμη αγροτικές αποθήκες και αποθήκες γεωργικών μηχανημάτων κι εργαλείων μέχρι 150 τ.μ., αντλητικές εγκαταστάσεις και φρέατα. Κατώτατο όριο κατάτμησης και δόμησης είναι τα 6.000 τ.μ. Επισημαίνεται πάντως ότι “οι νομίμως υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις που αντίκεινται στους παραπάνω όρους χρήσεων μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς να επεκτείνονται ως προς τη δυναμικότητά τους. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις μπορούν να επεκτείνονται μόνο για λόγους εκσυγχρονισμού, ασφαλείας και μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, ενώ αποκλείεται κάθε είδους αλλαγή χρήσης".

Για τις Περιοχές Ανάπτυξης Αγροτικού Ορεινού Χώρου και Αγροτουρισμού (ΑΤ) στον Ταΰγετο, επιτρέπονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες, μελισσοκομία και ελεύθερη βόσκηση, αγροτικές αποθήκες μέχρι 100 τ.μ., λοιπά γεωργικά κτήρια μέχρι 300 τ.μ., κτηνοτροφικά-πτηνοτροφικά (πλην σφαγείων) μέχρι 300 τ.μ., υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας είναι τα 4.000 τ.μ. και προβλέπονται ακόμη: Κατοικίες, αγροτοτουριστικά καταλύματα έως 60 κλίνες (4 αστέρων και πυκνότητας 8κλίνες/στρέμμα), μικρές μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακές ταβέρνες, καταστήματα εξοπλισμού ορεινού τουρισμού ή οικοτουρισμού και αναψυχής, καθώς επίσης πώλησης τοπικών προϊόντων. Ολα τα καταστήματα θα έχουν ανώτατο μέγεθος 150 τ.μ.

Τέλος, στην περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Χονδρεμπορίου και Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής και Μέσης Οχλησης (Ε1) επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης, κτήρια και γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικές εκθέσεις και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4.000 τ.μ. και μετά την πολεοδόμηση ισχύουν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα του 1978 και του 1985.

Δ.Πλ.