Σάββατο, 16 Απριλίου 2011 11:02

Μεσσήνη: Τη Μ. Τρίτη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεσσήνης για το 2011 συζητεί τη Μεγάλη Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο -ενώ μέχρι και χθες αργά το μεσημέρι, ο σχετικός φάκελος παρέμενε χωρίς εισήγηση.

Στην ίδια συνεδρίαση θα ζητηθεί από το Σώμα να εγκρίνει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων περιλαμβάνεται αίτημα του δήμου προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με το οποίο ζητεί είτε να ορίσει ο σύνδεσμος τη θέση εγκατάστασης δεματοποιητή στην ενότητα του Δήμου Μεσσήνης, είτε να παραχωρήσει στο δήμο την αρμοδιότητα αυτή. Θα συζητηθεί επίσης η αποδοχή από το δήμο της παραχώρησης προς αυτόν του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης του ΕΣΔΙΣΑ.

Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί και με τον καθορισμό θέσεων στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου -στους αιγιαλούς και παραλίες του δήμου, αλλά και όπου αλλού προταθεί- ενώ θα καθορίσει τις θέσεις που θα ασκείται το υπαίθριο εμπόριο.