Δευτέρα, 16 Μαϊος 2011 13:03

Ενσωμάτωση των αλσυλίων του τέως Δήμου Τρίπολης στο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. ως χώρων πρασίνου

Γράφτηκε από την

Ομόφωνα έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό  Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης, η παρακάτω Πρόταση του δημ. συμβούλου της <<Μαντινειακής Συμπολιτείας>> Βασίλη Γιόκαρη, η οποία συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 13 Μαΐου:

"Με βάση την με αριθμ. 194/11.6.2008 ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, συστάθηκε Επιτροπή με σκοπό να ενεργήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο για τη διάσωση του Άλσους Αγίου Γεωργίου. Στην Επιτροπή αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τότε εκπροσωπούμενων ή μη στο Δήμο Τρίπολης δημ. παρατάξεων καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων της πόλης μας (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος Μηχανικών κ.ά.).

Στη συνέχεια, το Δημ. Συμβούλιο απεδέχθη πρόταση της εν λόγω Επιτροπής και αποφάσισε ομόφωνα όπως :

α) Χαρακτηριστούν ως ΄΄Χώροι Πρασίνου΄΄ όλα τα ΄Αλση/Αλσύλια του ΄΄καποδιστριακού΄΄  Δήμου Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς και του Άλσους Αγίου Γεωργίου, έτσι όπως αυτά απεικονίζονται στο δορυφορικό Σύστημα Google,

β) Ανατεθεί η σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων των Αλσυλίων, έτσι ώστε αυτά να ενταχθούν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( Γ.Π.Σ.) Τρίπολης ως ΄΄Χώροι Πρασίνου΄΄.

(Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι τα ως άνω Σχέδια έχουν ετοιμαστεί από τους μηχανικούς στους οποίους ανετέθη η σύνταξή τους, χωρίς όμως ακόμη να έχουν πληρωθεί από το Δήμο, ο οποίος οφείλει να τακτοποιήσει την εν λόγω υποχρέωσή του το συντομότερο δυνατό.)

Με την προκείμενη Πρότασή μας, ζητάμε : Το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να αποφασίσει όπως δοθεί εντολή στον μελετητή του Γ.Π.Σ., προκειμένου να ενσωματώσει στο υπό ετοιμασία Γ.Π.Σ. τα εν λόγω Αλσύλια ως ΄΄Χώρους Πρασίνου΄΄, ώστε αυτά να προστατευτούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Βασίλης Γιόκαρης

Δημοτικός Σύμβουλος της "Μαντινειακής Συμπολιτείας"