Παρασκευή, 20 Μαϊος 2011 17:04

Δ.Σ. Καλαμάτας: Να πάρει το όνομα του Καπετάν Βασίλη το αεροδρόμιο

Γράφτηκε από την
Δ.Σ. Καλαμάτας: Να πάρει το όνομα του Καπετάν Βασίλη το αεροδρόμιο

Στη συνεδρίασή του στις 19 Μαΐου 2011, ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του το έργο, την προσφορά και τις ευεργεσίες του αειμνήστου
Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου
για τη Μεσσηνία:
- Με την κατασκευή και λειτουργία των πρότυπων και περίφημων πλέον τουριστικών μονάδων στην Πύλο και την ουσιαστική ένταξη της Μεσσηνίας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη,
- Με τη συνεχή προβολή των μεσσηνιακών προϊόντων -ιδιαίτερα του ελαιόλαδου- αλλά και των παραδόσεων, της ιστορίας των αρχαιολογικών χώρων και των εν γένει συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μεσσηνίας,
_ Με την αδιάλειπτη υποστήριξη εκπαιδευτικών, αυτοδιοικητικών, οικονομικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων του τόπου μας για την ενδυνάμωση τους και επίτευξη των στοχεύσεων τους,
- Με τη δημιουργία πολλών εκατοντάδων θέσεων εργασίας, με τον αποδεδειγμένο σεβασμό και την υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους,
- Με την ιδιαίτερη υποστήριξη της Καλαμάτας ( Πανεπιστήμιο, μελέτη διοικητικού κέντρου και υποστήριξη της απόκτησής του κ.λπ.) και κυρίως της πατρίδος μας σε κάθε δύσκολη κατάσταση.
- Με την αποδεδειγμένη αγάπη του στον άνθρωπο, τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα και την πατρίδα μας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την υποβολή αιτήματος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα Δημήτριο, για την ονομασία του Αεροδρομίου Καλαμάτας, σε Αεροδρόμιο Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ως έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες του στον τόπο μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ


NEWSLETTER