Τρίτη, 24 Μαϊος 2011 16:42

Μέτρα πυροπροστασίας από το Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την

Στο Δημοτικό Κατάστημα Οιχαλίας την 19/5/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Οιχαλίας παρουσία του Δημάρχου Οιχαλίας κ. Φίλιππου Μπάμη, του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μελιγαλά κ. Αργυρόπουλου, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά κ. Τσιγαρίδη, όλων των Αντιδημάρχων, των Προέδρων και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας και πολλών δημοτών. Επίσης στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής κ. Βλάχος Ανδρέας και κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος αντίστοιχα.
Ο κ. Μπάμης αναφέρθηκε σε ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος για την επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο για την πρόληψη πυρκαγιών – πυροπροστασία – δασοπυρόσβεση έως σήμερα όπως:
Εχει θέσει σε επιφυλακή για την πυροπροστασία όλα τα ιδιόκτητα μέσα που διαθέτει ήτοι: μηχανήματα έργου, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, φορητές δεξαμενές με πυροσβεστική αντλία και διάφορα εργαλεία χειρός.
Προληπτικός καθαρισμός διάφορων περιοχών- δρόμων, καθαρισμός χαντακιών για την αποφυγή πυρκαγιών, πλημμύρων κλπ, καθαρισμός αγροτικών δρόμων για την ομαλή πρόσβαση  όλων των εμπλεκομένων (Πυροσβεστική κλπ) και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές
Έχουν γίνει ανακοινώσεις στους ιδιοκτήτες για καθαρισμό των οικοπέδων που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, από χόρτα κλπ για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.
Έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του κάθε Τοπικής Κοινότητας κατάσταση πυρασφάλειας προς ενημέρωση και πράξη των κατοίκων.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαραίτητες εργασίες για την φύλαξη των χωματερών αλλά και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε χώρους επικίνδυνους.
Υπάρχει κατάσταση με εθελοντές ανά Δημοτική Ενότητα που διαθέτουν προς χρήση και τα ιδιόκτητα μηχανήματα (τρακτέρ με υδροφόρες, φορτωτές εκσκαφείς, φορτηγά κλπ).
Έχει καταρτιστεί σχέδιο πολιτικής προστασίας που καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση του Δήμου μας, τα μηχανήματα, τους υπεύθυνους για τα τροχοφόρα μέσα του δήμου, τα σημεία υδροληψίας που υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινότητα, τους χώρους συγκέντρωσης ανά τοπική κοινότητα ανοιχτούς, κλειστούς και κλιματιζόμενους, αλλά και όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα της περιοχής αλλά και τηλέφωνα άμεσης επέμβασης προς όλους τους μηχανισμούς που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ακόμη υπάρχει χάρτης από αεροφωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου όπου φαίνονται όλοι οι οικισμοί και οι αγροτικοί δρόμοι.
Έχει γίνει καταγραφή και έχουν επισκευασθεί όλα τα σημεία υδροληψίας για την άμεση παροχή ύδατος στην πυροσβεστική.
Έχουμε επικοινωνήσει με την ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και ζητήσαμε τον καθαρισμό της βιομηχανικής περιοχής και τη δημιουργία ζωνών προστασίας για την αποφυγή πυρκαγιών και ήδη γίνονται οι ανάλογες εργασίες από αυτήν.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκαν από τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μελιγαλά ελλείψεις που έχουν να κάνουν με μηχανήματα και προσωπικό, ο Διοικητής του Α.Τ. Μελιγαλά επίστησε την προσοχή σε μερικές Τοπικές Κοινότητες όπου ιστορικά έχει παρατηρηθεί μεγάλη συχνότητα εστιών πυρκαγιών.
Ο κ. Μπάμης ζήτησε από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων να ενημερώσουν το Δήμο για την κατάσταση των αγροτικών δρόμων ώστε να παρέχεται η πρόσβαση στα οχήματα της πυροσβεστικής και να είναι σε ετοιμότητα για όλη την καλοκαιρινή περίοδο και από όλους τους δημότες του Δήμου που έχουν μηχανήματα να προσφέρουν οι ίδιοι με τον εθελοντισμό τους όπου έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια.
Αναλυτικότερα στη συνεδρίαση:
καταγράφηκαν οι επικίνδυνες ζώνες στην περιοχή του Δήμου μας,
αποφασίσθηκε λειτουργία παρατηρητηρίων και επάνδρωση αυτών κατά τις ώρες υψηλού κινδύνου,
επιστήθηκε η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στην ευρύτερη περιοχή  Τοπικών Κοινοτήτων όπου χαρακτηρίστηκαν ζώνες υψηλού κινδύνου
οι πρόεδροι/εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε σε τυχόν συμβάν να παρέχουν ότι πληροφορίες που απαιτούνται για την διευκόλυνση των εμπλεκομένων (πυροσβεστική κλπ),
σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος το πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά και το Αστυνομικό τμήμα Μελιγαλά θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο κ. Ντονά Ηλία για εκτίμηση της κατάστασης και κινητοποίηση του μηχανισμού του δήμου,
η κινητοποίηση του μηχανισμού του δήμου θα γίνεται κλιμακωτά σύμφωνα με την εκτίμηση και τις ανάγκες του Πυροσβεστικού κλιμακίου,
το Αστυνομικό τμήμα Μελιγαλά θα κινητοποιείται άμεσα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας για την άμεση πρόσβαση των εμπλεκομένων στην ζώνη του συμβάντος,
να παραδοθεί το σχέδιο πολιτικής προστασίας του δήμου μας στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μελιγαλά.

Φιλ. Μπάμης Δήμαρχος Οιχαλίας


NEWSLETTER