Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 14:49

Η θέση του Δήμου Ευρώτα σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Γράφτηκε από τηνTo θέμα των αντικειμενικών αξιών για όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δ. Ευρώτα είναι από τα κυρίαρχα που απασχολούν το Δήμο.
Ο δήμος Ευρώτα όπως καλά γνωρίζουν διαχρονικά οι ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι κατ’ εξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή με πολλές ιδιομορφίες λόγω της γεωμορφίας του και αρκετές δυσεπίλυτες ιδιαιτερότητες(π.χ. περιοχή Λαγίου).
Επίσης παρότι διαθέτει το μεγαλύτερο παραλιακό άξονα δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητος λόγω της εγκατάλειψης του οδικού δικτύου, των υποδομών και της αντιαναπτυξιακής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών.
Έχουμε εδραιωμένη πεποίθηση ότι για την περιφερειακή ανάπτυξη οι αντικειμενικές αξίες αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ποιοτικής αναβάθμισης, της πρόληψης, των επενδύσεων αλλά και της παραμονής νέων ανθρώπων στον τόπο μας.
Όσο θεωρητικό και αν ακούγεται, τονίζουμε ότι αποτελεί πολιτική-οικονομική διέξοδο για την κοινωνία μας και εφαλτήριο εκκίνησης ενός νέου τύπου ανάπτυξης στηριζόμενη στον πρωτογενή τομέα, στις μεταποιητικές μονάδες και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη.
Το ερώτημα που τίθεται είναι:
Πως είναι δυνατόν με αυτά τα μεγέθη των αντικειμενικών αξιών
Να αξιοποιηθούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Leader)
Να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων για τις Α.Π.Ε., την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης, κ.λ.π.
Να μπορέσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ιδιαίτερα η νεολαία μας να διαμορφώσουν συνθήκες ανταγωνιστικότητας και νέας ποιότητας ζωής
Αυτό είναι το πλαίσιο του Δ. Ευρώτα για την εκκίνηση μιας νέας ποιότητας ανάπτυξης.
Θέση λοιπόν απόφασής μας είναι η μείωση των αντικειμενικών αξιών σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες από 10% έως και 50% κατά περίπτωση και ζώνη.
Μ’ αυτό τον τρόπο και οι αδικίες όπου υπάρχουν θα αρθούν και ελκυστικότερες θα γίνουν οι αντικειμενικές αξίες για κάθε είδους συναλλαγή στην αγορά.
Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι πειστική και διεξοδική και γίνεται πιεστικά πολιτική προς την ηγεσία του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για λύση τώρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Ηλίας Παναγιωτακάκος