Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 16:58

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

Γράφτηκε από την

Από 20-06 έως 15-07-2011 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές-επανεγγραφές για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία των παιδικών σταθμών – κτίριο Β΄ Παιδικού Σταθμού Μεσσήνης (οδός Μεταμ. Σωτήρος- πλησίον Δημαρχείου) από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. Το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται από το γραφείο του τμήματος παιδείας (κος Ηλίας Θεριός) στο Δημαρχείο Μεσσήνης 1ος όροφος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:   
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεγγραφής).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση παιδιάτρου (για την σωματική και πνευματική υγεία του).
Ακριβές αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων.
Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους.
Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης (των γονέων) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης .
Εκκαθαριστικό  εφορίας
Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας του τρέχοντος έτους ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ .σε περίπτωση που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από το Δήμο).
Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :27223-60116 και 27220- 24324

Από το Δήμο Μεσσήνης


NEWSLETTER