Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 18:52

Σύσκεψη στο Δημαρχείο Πύλου για τη νέα ελαιοκομική περίοδο

Γράφτηκε από την

Με μεγάλη συμμετοχή των ελαιοτριβέων του Δήμου Πύλου-Νέστορος πραγματοποιήθηκε εχτές το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Πύλου συνάντηση με θέμα «Οργάνωση της Ελαιοκομικής Περιόδου 2011-2012».  Η συνάντηση έγινε παρουσία του Δημάρχου Πύλου-Νέστορος κ.Καφαντάρη Δημήτριο και του Προέδρου του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, κ.Κορακάκη Αντώνιο και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο διαλόγου που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος με όλους τους τις επαγγελματίες της περιοχής.
Ακολουθούν τα θέματα που συζητήθηκαν  :
Το πρόβλημα χωροθέτησης των βιοτεχνικών μονάδων (ελαιοτριβεία ,τυποποιητήρια κτλ) του Δήμου μας. Σημαντική για την κατεύθυνση αυτή κρίνεται η θεσμοθέτηση μέσω ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ώστε να προβλέπετε η λειτουργία ελαιτριβείων  εντός ζώνης ύπαρξης εγκαταστάσεων μετατροπής του ελαιοπυρηνολύματος δύο φάσεων και να αποφευχθεί η μεταφορά τους σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., των οποίων μάλιστα εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ανακύψουν δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις στους ελαιοπαραγωγούς .
Η αναγκαιότητα μεταφοράς του ελαιοπυρηνολύματος, που είναι ημιστερεό-λασπώδες απόβλητο, με ανατρεπόμενα οχήματα στεγανής καρότσας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία που προβλέπει ότι η μεταφορά πρέπει να γίνεται με οχήματα μη ανατρεπόμενα δημιουργώντας προβλήματα φορτοεκφόρτωσης του υλικού διότι δεν είναι δυνατή η διοχέτευσή του μέσω σωλήνα. Το πρόβλημα που δημιουργείται έχει οικονομικές επιβαρύνσεις στο κόστος της μεταφοράς που αυτόματα επηρεάζει τους ελαιοπαραγωγούς, καθώς τα περισσότερα ελειοτριβεία της περιοχής μας λειτουργούν με διφασικούς διαχωριστές.
Η απαλλαγή των ελαιοτριβέων από την εισφορά δακοκτονίας με ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ και είσπραξη  της από τις ενώσεις.
Οι τρόποι δράσης για την αντιμετώπιση των ενστάσεων των Ισπανών ελαιοτριβέων προς την Commission για την αλλαγή των κριτηρίων χαρακτηρισμού του ελαιολάδου ως “extra extra παρθένου ελαιολάδου”. Μέχρι σήμερα ο χαρακτηρισμός του παρθένου ελαιολάδου βασίζεται κυρίως σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα και φρουτώδης γεύση), όπου υπερτερούν οι Ιταλοί και οι Έλληνες, και σε μικρότερο βαθμό σε φυσιοχημικά χαρακτηριστικά (επίπεδα οξύτητας και επίπεδα υπεροξειδίων), όπου υπερέχουν οι Ισπανοί.
Ο Δήμαρχος κος Δημήτριος Καφαντάρης ευαισθητοποιημένος από βαρύτητα των προβλημάτων, που χρίζουν βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης καθώς κρίνονται ζωτικής σημασίας για την οικονομική άνθιση του Δήμου, δεσμεύτηκε στην παροχή τεχνογνωσίας και στην διάθεση επιστημονικού  και υπηρεσιακού ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, ο κος Δήμαρχος ζήτησε από τους ελαιοτριβείς να λειτουργούν τις μονάδες παραγωγής ελαιολάδου συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της ποιότητας του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται , διατηρώντας συνάμα περιβαλλοντολογική ευαισθησία για τη ζώνη Natura. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην  στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην πιστοποίηση και προβολή του παραγόμενου προϊόντος τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.


Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πύλου - Νέστορος