Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 15:42

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Αναγκαστική κοπή κλαδιών που εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων

Την αναγκαστική κοπή των κλαδιών των δέντρων ιδιωτικών εκτάσεων που δημιουργούν κινδύνους στη διέλευση οχημάτων και πεζών. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να συντηρεί τις δημοτικές οδούς και να φροντίζει για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, η διατάραξη της οποίας τιμωρείται κατά το άρθρο 290 Π.Κ.. Το καθήκον για την επιμέλεια των δέντρων βαρύνει διαρκώς τους δικαιούχους τους, οι οποίοι επομένως υποχρεούνται σε κοπή κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη.
Κατόπιν της από 20/6/2011 επιστολής της Μεταφορικής Εταιρείας «ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», εταιρείας που διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την αδυναμία διέλευσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ από τη δημοτική οδό που διέρχεται από τον Πλάτανο, τα Παπούλια και τη Γλυφάδα, λόγω μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις επιταγές του άρθρου 290 Π.Κ (Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών).
Εφόσον οι δικαιούχοι δεν συμμορφωθούν με το καθήκον τους για την κοπή των κλαδιών που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων εντός δέκα (10) ημερών, ο Δήμος με τη νομιμοποίηση του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα θα προβεί στην κοπή των κλαδιών, η οποία κρίνεται αναγκαία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ