Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 19:19

Σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών από το Δήμο Τρίπολης

Κάνοντας εφαρμογή τις επιταγές και τις αρμοδιότητες που θεσπίζει ο Καλλικράτης για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης εν όψει της αντιπυρικής περιόδου ψήφισε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών  Δήμου Τρίπολης,  στο οποίο περιλαμβάνονται ενέργειες και δράσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρίπολης.
Συνοπτικά στο Σχέδιο Αντιμετώπισης περιλαμβάνει:
1. Πληροφορίες σχετικά με την διοικητική κατάσταση του Δήμου Τρίπολης, συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη και παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του  Γραγείου Πολιτικής Προστασίας.
2. Αναλυτική παρουσίαση των φάσεων ετοιμότητας για πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών ως εξής:
Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα - Τακτικό Επίπεδο
Ανάλυση των δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνει ο Δήμαρχος,  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατά την 1η Φάση

Φάση 2η  Αυξημένη Ετοιμότητα
Ανάλυση των δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνει ο Δήμαρχος,  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατά την 2η Φάση

Φάση 3η  Άμεση αντιμετώπιση - Επέμβαση 
Ανάλυση των δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνει ο Δήμαρχος,  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατά το:
1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών-Αναγγελία  
     2ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων -Επέμβαση
3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος
4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος - Φύλαξη
5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση

Φάση 4η Αποκατάσταση - Αρωγή
Ανάλυση των δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνει ο Δήμαρχος,  Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατά την 4η Φάση.


4. Αναλύονται οι Κατηγορίες κινδύνου που προκύπτουν από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης   Κινδύνου Πυρκαγιάς της  Γ.Γ.Π.Π.
5. Καταγράφονται οι θέσεις πυροφυλακίων με στίγμα γεωγραφικού σημείου και οι περιοχές εποπτείας
6. Αναφέρεται η ευθύνη  απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες
7. Καταγράφεται η δύναμη οχημάτων πολιτικής προστασίας. η κατάστασή τους και οι χώροι διασπορά τους.
8. Καταγράφεται η κατάσταση των κρουνών, γεωτρήσεων, κλειστών δεξαμενών πλήρωσης οχημάτων και ανοιχτών δεξαμενών πλήρωσης ελικοπτέρων με λήψη στίγματος γεωγραφικού σημείου
9. Έχουν καταγραφεί τα μέλη των ομάδων πυροπροστασίας που έχουν συσταθεί σε Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου και επισυνάπτεται τηλεφωνικός κατάλογος των εθελοντών και όλων των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
10. Στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται Βασικές οδηγίες Δασοπυρόσβεσης και δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ

Φαίη Πετράκη