Τρίτη, 05 Ιουλίου 2011 17:42

Τρίπολη: Δόθηκε εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου στο δήμο

Τρίπολη: Δόθηκε εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου στο δήμο

Εντολή για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο δήμο Τρίπολης, δόθηκε από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσο Αποστολόπουλο στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Ο έλεγχος αφορά συγκεκριμένα στοιχεία και πράξεις μέχρι 31/12/2010 των πρώην δήμων που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα Καλλικράτης και η εντολή δόθηκε ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης και κατόπιν εισήγησης του αντιδημάρχου Οικονομικών Σάββα Σαββάκη.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί επιθεωρητής από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης, που θα ενεργήσει τον έλεγχο.