Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 18:27

Η Παρέμβαση πολιτών Σπάρτης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα νηπιαγωγεία

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ στηρίζει την από 18-10-2010 ένσταση της κ. Ανδρεάκου Παρασκευής κατά της 124/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία έγινε αλλαγή χρήσης γης στο Ο.Τ. 56 από Νηπιαγωγείο σε μικτή χρήση , που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2011 .

Τα Νηπιαγωγεία αποτελούν τη βάση της Εκπαίδευσης και οι Δήμοι οφείλουν να εξαντλούν κάθε παρεχόμενη δυνατότητα για την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών τους .

Στη Σπάρτη η συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων στεγάζεται σε ακατάλληλες , ενοικιαζόμενες αίθουσες , προοριζόμενες για καταστήματα , αποθήκες , γραφεία και οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός εκείνης του Νηπιαγωγείου , με ό,τι δυσμενές αυτό συνεπάγεται , για τη σωστή εκπαίδευση των νηπίων και την ομαλή ψυχοπαιδαγωγική τους ανάπτυξη  .

Ο Δήμος Σπάρτης έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει κάθε υφιστάμενο και προσφερόμενο χώρο για ανέγερση Νηπιαγωγείου , έτσι ώστε μέσα από ένα σωστά ιεραρχημένο σχεδιασμό να προχωρήσει στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού προγράμματος ανέγερσης Νηπιαγωγείων , με μεσοπρόθεσμο στόχο να βγάλει τα νηπιαγωγεία της Σπάρτης από τη σημερινή απαράδεκτη κτηριακή κατάσταση .

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΛΕΙ το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης να κάνει ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή την ένσταση της κ. Ανδρεάκου Παρασκευής (η οποία ένσταση σαφώς και εκφράζει το σύνολο των δημοτών και της εκπ/κής κοινότητας) και να ανακαλέσει την υπ’ αριθμ.124/2010 απόφασή του , επαναφέροντας τη χρήση γης στο Ο.Τ. 56 για ανέγερση Νηπιαγωγείου .

 

Σπάρτη 11-7-2011

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΠΑΡΤΗΣ