Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 21:28

Χρήματα για αναβάθμιση ΧΑΔΑ

Γράφτηκε από την

Με απόφασή του ο ειδικός γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος Ανδρέας Ανδρεαδάκης ενέκρινε την ένταξη της αποκατάστασης ΧΑΔΑ και αναβάθμισης εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"), με ποσό 32.389.739, 93 ευρώ. Η απόφαση αφορά 151 μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ, έργο αποκατάστασης 82 ΧΑΔΑ, 742 κάδους συλλογής οργανικού κλάσματος, 23 απλά συστήματα κομποστοποίησης, 2 δεματοποιητές και 6 διαμορφωμένους χώρους εγκατάστασης δεματοποιητών και αγορά γης ιδιωτικών εκτάσεων ΧΑΔΑ.


NEWSLETTER