Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012 14:09

Εκλογή Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ

Γράφτηκε από την
Εκλογή Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ

Την 4η Ιουλίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης θα διεξαχθούν εκλογές με σκοπό την Εκλογή Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του Ν. 4071/2012 καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους .

Με πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Σ του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου .


NEWSLETTER