Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 04:31

Περιμετρικός δρόμος Καλαμάτας: Επικίνδυνη απόφαση για τον κόμβο του Νέδοντα

Γράφτηκε από τον
Περιμετρικός δρόμος Καλαμάτας: Επικίνδυνη απόφαση για τον κόμβο του Νέδοντα

Το ενδεχόμενο να βρεθεί «στον αέρα» αντιμετωπίζει η κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τον περιμετρικό δρόμο, με την οποία προχθές το Σώμα ενέκρινε τη μετακίνηση του ανισόπεδου κόμβου του Νέδοντα στον κλάδο της Αγιάννας, από την οδό Αρτέμιδος όπως προέβλεπε το πρόσφατα εγκεκριμένο ΓΠΣ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά, έδωσε το «πράσινο φως» στην τροποποίηση του ΓΠΣ - με διοικητική πράξη βεβαίως, καθώς ακόμα δεν έχουν περάσει 5 χρόνια από την έγκρισή του Γενικού Πολεοδομικού.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, από την πλευρά ιδιοκτητών της πιο πάνω περιοχής, ο Γιώργος Μπένος που ανέπτυξε διεξοδικά τις θέσεις του, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρούμενη τροποποίηση στερείται της απαραίτητης νομικής βάσης ως προς την επάρκεια της αιτιολόγησής της.
Οπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γ.  Μπένος, «οι περιπτώσεις για την απόκλιση από την τήρηση χρονικής απόστασης 5 ετών μεταξύ των τροποποιήσεων ενός ΓΠΣ προϋποθέτουν την ύπαρξη νόμιμης κατ’ αρχήν πράξης (ΓΠΣ ή τροποποίησής του), η τροποποίηση της οποίας υπαγορεύεται από νέα κατ’ ουσίαν επανεκτίμηση των πολεοδομικών αναγκών εκ μέρους της Διοικήσεως. Τέτοια νέα επανεκτίμηση των πολεοδομικών αναγκών εκ μέρους της διοικήσεως  δεν έχει διατυπωθεί στο από 27 Αυγούστου 2012 και με αριθμό ΕΠΠ/Π2/Φ1/οικ 13398 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η επιχειρούμενη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών του Ελαιώνα της Αγίας Αννης θα προσκρούσει στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε πάντως την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία προβλέπει, αφ’ ενός τη σύνδεση του ανισόπεδου κόμβου με την οδό Αρτέμιδος σε νέο σημείο, μέσω του κλάδου της Αγιάννας, και αφ’ ετέρου τον προσδιορισμό ως ισόπεδου του κόμβου στο δρόμο Καλαμάτα - Σπάρτη.
Η Διεύθυνση Πολεοδομίας επικαλείται σχετικό αίτημα της ΕΥΔΕ Εργων Παραχώρησης Πελοποννήσου του υπουργείου Υποδομών για αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Καλαμάτας, καθώς, όπως υποστηρίζει η ΕΥΔΕ, «διαπιστώθηκε ότι δεν απεικονίζεται ορθά η σύνδεση του ανισόπεδου κόμβου του Νέδοντα με την οδό Αρτέμιδος, μέσω του κλάδου της Αγιάννας». Επιπλέον, η ΕΥΔΕ ζητεί «να ελεγχθεί η ορθότητα της απεικόνισης του κόμβου Σπάρτης, ο οποίος πλέον προβλέπεται ισόπεδος».
Η Πολεοδομία υποστήριξε στην εισήγησή της -που κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο- ότι η μεταβολή του ΓΠΣ είναι εφικτή ακόμα κι αν δεν έχουν παρέλθει 5 χρόνια από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται κατά βάση καμία αναθεώρηση.
Η Διεύθυνση Πολεοδομίας συγκεκριμένα επικαλέστηκε το νόμο 2508/971, διάταξη του οποίου προβλέπει ότι «για την εφαρμογή έργων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, είναι δυνατή η τροποποίηση του ΓΠΣ πριν την παρέλευση 5ετίας από την έγκρισή του».
Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER