Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 15:08

Γιάν. Μαρνέρης: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης - Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Δημοτών - Πολιτών – Επιχειρήσεων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Γράφτηκε από την

Η ΚΕΔΚΕ από το 2004 έχει διαμορφώσει στρατηγική για την ενεργό και ισχυρή παρουσία των Δήμων της Χώρας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής υποστηρίζεται επιστημονικά από την Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ.
Με βάση την στρατηγική αυτή ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει αναλαμβάνει την εφαρμογή των σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων της ΚΕΔΚΕ στην περιοχή του, οι οποίες ομαδοποιούνται στο τρίπτυχο:
* Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα στους δημότες και τις επιχειρήσεις.
* Ενίσχυση ατομικών και οργανωσιακών ικανοτήτων.
* Ευρυζωνικές υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΚΕΔΚΕ και με την επιστημονική υποστήριξη του Αντιδημάρχου για τα ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εμμανουήλ Δολιανίτη και του υπαλλήλου του ΚΕΠ Ιωάννη Χριστοδούλου, σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε την διαδικτυακή υπηρεσία ενημέρωσης – πληροφόρησης - εξυπηρέτησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας (e-local government forum / dimos notias kynourias). Η υπηρεσία αυτή δημιουργείται για να υποστηρίξει έναν μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και συνεργασίας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την υλοποίηση του εγχειρήματος του Ψηφιακού Δήμου, γεγονός που αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
Ο μηχανισμός αυτός απευθύνεται στους αιρετούς, στα στελέχη και στους εργαζόμενους του Δήμου, σε επιστήμονες/εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠΕ καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη/φορέα.
Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι η αποτύπωση και η κωδικοποίηση των εμπειριών και των προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην περιοχή αλλά και των τεχνολογικών τάσεων και πρακτικών, προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλες προτάσεις πολιτικής και να συνταχθούν κατευθυντήριες οδηγίες προς όλους μας.
Κεντρικό στοιχείο του μηχανισμού αποτελεί η συγκρότηση και η λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας. Οι ομάδες θα έχουν υπεύθυνους που θα προέρχονται από τον Δήμο, τον ακαδημαϊκό - ερευνητικό χώρο και τους πολίτες. Τελικός στόχος των ομάδων είναι η σύνταξη παραδοτέων οδηγιών - ενημερώσεων - πληροφοριών και ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων, συνεχώς στην δημοσιότητα.
Σημειώνεται, ότι η πλατφόρμα «e-local government forum / dimos notias kynourias» μπορεί να αξιοποιηθεί για τηn συνεργασία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όχι μόνο ως προς τα ζητήματα των ΤΠΕ αλλά και για τα ευρύτερα θέματα (κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, αθλητισμός, περιβάλλον, τουρισμός κ.α) που τον απασχολούν.
Ταυτόχρονα η υπηρεσία αυτή φιλοδοξεί να λειτουργήσει για την δική σας ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Για να μην απαιτείται η συνεχής επίσκεψη του δημότη στο Δημαρχείο, για την εξυπηρέτησή του με σκοπό την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών και την εξοικονόμηση χρόνου.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προσπαθεί να απλοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες, μ’ αυτή την πρωτοπόρα και ολοκληρωμένη πρόταση που θα υλοποιήσει, το γρηγορότερο δυνατό, μέσω του διαδικτύου.
Πολλές από τις υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν έναν δημότη, βρίσκονται  καταχωρημένες με τον κατάλληλο τρόπο, για την ενημέρωσή του και ακόμα περισσότερο, για να του παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής "παραγγελίας" οποιουδήποτε εγγράφου πιθανόν να χρειάζεται.
Η αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας όμως απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν.2472/97, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΤΤ.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Για τον λόγο αυτό και μέχρι να εκδοθεί η κάρτα του δημότη που έχει δρομολογηθεί από την Πολιτεία για το επόμενο διάστημα, για μία και μόνη φορά και πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, για την δική σας ασφάλεια και προστασία, θα πρέπει να μεταβείτε και να παραλάβετε αυτοπροσώπως έναν κωδικό από το ΚΕΠ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έχοντας την αστυνομική σας ταυτότητα και το ΑΦΜ, για την ταυτοποίηση και την προσωπική σας προφύλαξη. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλους τους πολίτες (δημότες, μόνιμοι κάτοικοι, εργολάβοι, προμηθευτές, επιχειρηματίες κ.λ.π).
Θα πρέπει δηλαδή να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να έχετε κάνει εισαγωγή για να υποβάλετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αίτηση.
Ευχόμενοι συνεργασία και επιτυχία, σας ευχαριστούμε!

Γιάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας


NEWSLETTER