Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 17:09

Σύνοψη Υπηρεσιών από και προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας και τους Πολίτες του

Γράφτηκε από την

Προκειμένου ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας να εκδώσει, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του, Σύνοψη Υπηρεσιών από και προς τον Δήμο και τους Πολίτες του, με στόχο την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις καθημερινές θεσμικές και οικονομικές αλλαγές, μέσα από μια ευέλικτη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στους κρίσιμους τομείς της Οργάνωσης – Διοίκησης, της Οικονομικής Διαχείρισης, της Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κατά τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό, προσκαλεί τους Επιστήμονες / Δημότες ή Φίλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας να συγκροτήσουν εθελοντικά, με την έγκριση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική με το θέμα Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας.
Κεφάλαιο 1ο: «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής και Οργανωτικής Διάταξης του Δήμου».
Κεφάλαιο 2ο: «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Εφαρμογής Οδικού Χάρτη και Προσαρμογής στις Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις».
Κεφάλαιο 3ο: «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Δήμου».
Κεφάλαιο 4ο: «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Συστήματος Πολιτικής Προστασίας».
Κεφάλαιο 5ο: «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Αξιοποίηση των Πόρων του ΕΣΠΑ».
Κεφάλαιο 6ο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Οικονομικής Ανάλυσης και Διαχείρισης».
Κεφάλαιο 7ο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων».
Κεφάλαιο 8ο: «Παρατηρητήριο Απόδοσης Δημοτικού Εργου και Ικανοποίησης Πολιτών».
Κεφάλαιο 9ο: «Ποιοτική Αναβάθμιση Παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες / Ad Hok Παρεμβάσεις για την Αναβάθμιση της Απόδοσης της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Υπηρεσιών».
Κεφάλαιο 10ο: «Υποστήριξη Δήμου με Ad Hok Μελέτες».
Κεφάλαιο 11ο: «Υπηρεσίες Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Περιουσίας Κληροδοτημάτων – Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων».
Η εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας μπορεί να γίνει ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά, μέχρι 31/01/2011 (υπόψη δημάρχου).
Για την δεδομένη ανταπόκρισή σας, ευχαριστούμε!

Γιάννης Η. Μαρνέρης

Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας


NEWSLETTER