Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 13:10

Χρονόπουλος προς Δημοτική Εναλλακτική Κίνηση: Συμπόρευση για τις εκλογές στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Πρόσκληση για συμπόρευση στις εκλογές, απευθύνει με δημόσια δήλωση προς την Δημοτική Εναλλακτική Κίνηση, ο υποψήφιος δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Γ. Χρονόπουλος. Στην επιστολή του ο κ. Χρονόπουλος σημειώνει τα εξής:
"Το διακύβευμα των δημοτικών εκλογών έγκειται ακριβώς στην ανάγκη, στην αγωνία, στην ευθύνη και στην θέληση των τοπικών κοινωνιών να αυτοδιοικηθούν. Το διακύβευμα αυτό είναι αμιγώς πολιτικό, αφού συνδέεται με την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τοπικής κοινωνίας, την ιστορικότητά της, την κοινωνική της συνοχή, την αξιοπρέπεια και την αναπτυξιακή της πορεία. Για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι η κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών διά των χρισμάτων νοθεύει το διακύβευμά τους και υποβιβάζει τις τοπικές κοινωνίες σε κομματικά φέουδα και την δημοτική εξουσία σε κομματικό προμαχώνα. Τους τελευταίους μήνες, διεξάγεται στην τοπική κοινωνία ένας ανοιχτός και ελεύθερος διάλογος, από τον οποίο έχει προκύψει η συγκρότηση της ανεξάρτητης, αυτόνομης, ενωτικής και πολυσυλλεκτικής δημοτικής μας παράταξης, της οποίας έχω απλώς την τιμή να ηγούμαι. Η όσμωση της δημοτικής μας παράταξης με την τοπική κοινωνία του Δήμου Πύλου – Νέστορος θεμελιώνεται σε έναν αδιαπραγμάτευτο κώδικα αρχών και αξιών, ο οποίος προσδιορίζει τις προγραμματικές μας στοχεύσεις και το όραμά μας. Για μας ο δήμος είναι και πρέπει να λειτουργεί ως θεσμός άμεσης δημοκρατίας, ο οποίος καλλιεργεί, απαιτεί και προκαλεί την ισότιμη διαβούλευση και την ισηγορία. Για μας, η λειτουργία των δομών και των αιρετών οργάνων του δήμου οφείλει να βασίζεται και να υπηρετεί την συλλογικότητα και την ευθύνη. Η δημαρχοκεντρική αντίληψη και ο συγκεντρωτισμός είναι ασύμβατα με την δημοκρατική αποστολή του δήμου και συγχρόνως αποτελούν την πρώτη εστία αδιαφάνειας και διαφθοράς. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του δήμου μας θα επέλθει μόνον αν και όταν τα αιρετά όργανά του, τα ενδιάμεσα όργανα, οι κοινωνικοί φορείς και οι συλλογικότητες βρίσκονται σε ουσιώδη διαβούλευση, η οποία οφείλει να μετασχηματίζεται σε αποφάσεις, δράσεις και πολιτικές ουσιαστικώς νομιμοποιημένες ακόμη και μέσω των δημοψηφισμάτων. Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, η αειφόρος ανάπτυξη, ο απόλυτος σεβασμός του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η πρόνοια για την νεολαία, τις ανάγκες και τους κινδύνους της, η εγγύηση δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών, η συμπόρευση με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, η ισόρροπη ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνικών έργων και μελετών για την εγγύηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και πρωτίστως η διαφάνεια στην διαχείριση της δημοτικής περιουσίας συγκροτούν τις επιλογές της δημοτικής μας παράταξης.
Η δημοτική μας παράταξη ταυτίζεται ουσιαστικά με τις αρχές και τις θέσεις, που δημοσίως εξέφρασε η Δημοτική Εναλλακτική Κίνηση Πύλου – Νέστορος. Η ταύτισή μας αυτή αποδεικνύει ότι στην τοπική κοινωνία έχει ήδη διαμορφωθεί το πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο και θα επικυρωθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. Η πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένας δρόμος ευθύνης και ανάληψης χρέους και ηθικών δεσμεύσεων προς την τοπική κοινωνία. Στην διαδρομή αυτή η δημοτική μας παράταξη επιθυμεί, επιδιώκει και προσκαλεί δημοσίως τη Δημοτική Εναλλακτική Κίνηση Πύλου – Νέστορος να συμπορευθεί και να αγωνισθεί μαζί μας, ώστε το νικηφόρο αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών να πιστωθεί στην τοπική κοινωνία και μόνο".