Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 15:39

Πρόγραμμα Εξοικείωσης με τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης εργασίας και αυτοπαρουσίασης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Γράφτηκε από την

Προκειμένου ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει να υλοποιήσει εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2011 στην Δημοτική Ενότητα Κοσμά (Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 2 ημερών (ΣαββατοΚύριακο) για 25 ανέργους της περιοχής του ηλικίας 18+…, με αντικείμενο την εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης εργασίας και αυτοπαρουσίασης, προσκαλεί τους ειδικούς επιστήμονες - δημότες ή φίλους / ιδιώτες ή δημοσίους υπαλλήλους για το θέμα ν’ αναλάβουν εθελοντικά την σχετική εκπαίδευση των ανέργων αυτών.

Γιάννης Η. Μαρνέρης: δήμαρχος Ν. Κυνουρίας
Αλέξανδρος Κατσίκας: δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Λάτσης: πρόεδρος Τ.Σ
Ιωάννης Μασοκώστας, Παναγιώτης Σταθούσης: μέλη Τ.ΣNEWSLETTER