Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011 01:19

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των ΟΤΑ: Λογαριασμό στην τρόικα δήμοι - περιφέρειες

Γράφτηκε από την
Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των ΟΤΑ: Λογαριασμό στην τρόικα δήμοι - περιφέρειες

Στο μικροσκόπιο της τρόικας μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα περιφέρειες και δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα όπως και οι σύνδεσμοι των ΟΤΑ, είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταχωρούν σε ειδική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών την αναλυτική και πλήρη εξέλιξη των οικονομικών τους μεγεθών. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου όλοι οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να καταχωρίσουν στη βάση δεδομένων τα στοιχεία που αφορούν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010. Η μη ενσωμάτωση ή ακόμη και η καθυστέρηση ενσωμάτωσης των στοιχείων επισύρει σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, όπως είναι η παρακράτηση και μη απόδοση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση των στοιχείων και η επιβολή προστίμου σε βάρος των φορέων που ανέρχεται από 5% έως 15% των ΚΑΠ.


NEWSLETTER