Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 18:10

Σύσκεψη στην Πάτρα για τις "ευκαιρίες αστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα"

Γράφτηκε από την
Σύσκεψη στην Πάτρα για τις "ευκαιρίες αστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα"

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος συγκάλεσε σήμερα ευρεία σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα, εκπροσώπων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Ελλάδας, υπηρεσιακών παραγόντων και τεχνικών συμβούλων. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση για το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica και οι προοπτικές αξιοποίησής του στην Δυτική Ελλάδα.
Το Jessica είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέχει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη και τις Περιφέρειες να επενδύσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις κατά μείζονα λόγο αφορούν τον τομέα των αναπλάσεων αστικού ιστού σε συνδυασμό με την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πλεονεκτήματα του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Jessica είναι η ανακύκλωση των πόρων, η ανταποδοτικότητα που επιτρέπει την επανεπένδυση των εσόδων και η δημιουργία πεδίων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει κινητοποιήσει 15 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το χρηματοδοτικό μηχανισμό Jessica. Τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν δεσμεύσει οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων ανέρχονται σε 28 και 10 εκ. ευρώ αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, οι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του Jessica στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις  γύρω από τη φιλοσοφία που διέπει το εγχείρημα, αξιολογήθηκε η ευρωπαϊκή εμπειρία και εξειδικεύτηκαν διοικητικοί και οικονομικοί παράμετροι του έργου. Επίσης έγινε μία αναγνωριστική συζήτηση γύρω από εκκολαπτόμενες επενδυτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Jessica.
Οι κ. κ. Αποστολόπουλος και Κατσιφάρας επέμειναν στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός οράματος ανάπτυξης για την περιοχή και συνέκλιναν ότι γνώμονας των επόμενων ενεργειών πρέπει να είναι η υποκίνηση ολοκληρωμένων δράσεων που θα προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια με ευνοϊκό επιτόκιο και θα στοχεύουν στην επίτευξη μεγάλης ανταποδοτικότητας εντός ορατού χρονικού διαστήματος. Υπογραμμίστηκε ότι κατά το μεταβατικό στάδιο που διανύουμε είναι απαραίτητο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η αιρετή Περιφέρεια να συνεργαστούν στον καθορισμό του τρόπου που θα αξιοποιηθεί η δυναμική του μηχανισμού Jessica. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να κληθούν σε διαβούλευση οι Δήμαρχοι μεγάλων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθούν για το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο και να συζητηθούν πιθανές περιοχές παρέμβασης.NEWSLETTER