Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 13:27

Θαν. Πετράκος: Να γίνει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από την

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ θα περάσει στην αιρετή Περιφέρεια από 1η Ιουλίου.
Επειδή όμως:
1) Το ΕΣΠΑ είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις δημόσιες υποδομές που έχει η Περιφέρεια.
2) Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις προτάσεις για εντάξεις νέων έργων από τις πρώην Νομαρχίες και σήμερα Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και την ίδια την Περιφέρεια, όπως υπάρχουν και καθυστερήσεις στο ξεκίνημα των έργων που έχουν ενταχθεί. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι δεν κατατίθενται πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες.
3) Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε  να κατατίθενται πραγματικά πλήρεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων έργων.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και επείγον να υπάρξει άμεσα ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, στην οποία συνεδρίαση, εκτός φυσικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να κληθούν ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης κ. Τ. Αποστολόπουλος, τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ και φυσικά οι Διευθυντές Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και οι αντίστοιχοι Διευθυντές των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, είναι προφανές ότι εισηγητές πρέπει να είναι και αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας και της διαχειριστικής αρχής, για να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι Διευθυντές των υπηρεσιών της αιρετής Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια για τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι τώρα και πώς αυτά θα ξεπεραστούν.
Σας ερωτώ λοιπόν, αν συμφωνείτε με την πρότασή μας και αν ναι, πότε θα προγραμματίσετε την γενική αυτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που σας προτείναμε;

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Θανάσης ΠετράκοςΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER