Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011 17:15

Χωρίς Συμπαραστάτη ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Γράφτηκε από την

Την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 και ώρα 7:00 το απόγευμα συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου κατόπιν επίσημης προσκλήσεως σύμφωνα με το νόμο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος κ. Πετρόπουλου.
Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες από τους δημότες:
α) Τσούτσουρας Κωνσταντίνος (2 ψήφους)
β) Παγάνης Νικόλαος (4 ψήφους)
γ) Μπαλαφούτης Αθανάσιος (5 ψήφους)
δ) Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος (2 ψήφους)
ε) Ηλιακίδη Αφροδίτη (7 ψήφους)
στ) Ψώνης Στυλιανός (1 ψήφο)
(και 2 λευκά)
Μετά από μυστική ψηφοφορία αναβλήθηκε η εκλογή αφού δεν επετεύχθη η κατά το νόμο πλειοψηφία των 2/3.
2. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης, 2ης και 3ης συνεδρίασης.
3. Αποφασίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας και έχει ως εξής:
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Χρονάς Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Ψαλλίδας Διονύσιος
Πετρόπουλος Παναγιώτης (πλειοψηφία)
Κουτσομύτης Ιωάννης (μειοψηφία)
Λαζόγιαννης Γεώργιος (μειοψηφία)
(Δημότες)
Πετράκου Βασιλική
Δρακάκη Ιωάννα
Μαζαράκης Διονύσιος
Ψώνη – Γιωγκαρά Ιωάννα
Κισκήρα Φωτεινή
Γκόνη Σταυρούλα
Αναπληρωματικά μέλη:
Λευτάκη –Αρβανίτη Πελαγία (πλειοψηφία)
Χαραμαράς Θεόδωρος (πλειοψηφία)
Αγγελόπουλος Φώτιος (μειοψηφία)
Γιαλελής Γεώργιος (μειοψηφία)
Μπάρκας Ιωάννης
Ψώνης Πέτρος
Μπαλαφούτη Ανθή
Φράγκου - Μητσέα Αναστασία
Κότσιρα Φωτεινή
Κωνσταντακοπούλου Νίκη
4. Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και η σύνθεσή της έχει ως εξής:
Ψαλλίδας Διονύσιος (Πρόεδρος)
Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία
Χρονάς Άγγελος
Αγγελόπουλος Φώτιος
Νικήτας Κωνσταντίνος
Δ/ντης 1ου Δημ. σχολ. Πύλου
Δ/ντρια Δημ. Σχολ. Μεθώνης
Δ/ντης 1ου Δημ. σχολ. Χώρας
Πρ/νη 1ου Νηπ/γείου Πύλου
Πρ/νη Νηπ/γείου Σουληναρίου
Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημ. σχολ. Πύλου.
5. Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και η σύνθεσή της έχει ως εξής:
Μπαχούμας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Ψαλλίδας Διονύσιος
Χαραμαράς Θεόδωρος
Αγγελόπουλος Φώτιος
Νικήτας Κωνσταντίνος
Οι Δ/ντες των σχολείων (Λύκειο Χώρας, Πύλου, Μεθώνης και Γυμνάσιο Κορώνης)
Ο Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Πύλου
Ο Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας Λυκείου Πύλου
6. Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)».
7. Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την καταπολέμηση των κωνοποειδών για το έτος 2011.
9. Ορίστηκαν ως εκπρόσωποι για την επιτροπή εφαρμογής του Κανονισμού Λιμένα άρθρου 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (Γενικού Κανονισμού Λιμένα),
οι κκ.
Κοντογόνης Περικλής (τακτικός)
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος (αναπληρωματικός).
10. Κατόπιν απόφασης ορίστηκαν ως εκπρόσωποι για την επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας,
οι κκ .
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος (τακτικός)
Στασινοπούλου – Βέργη Ελένη (αναπληρωματικός).
11. Υπερψηφίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ενώ εγκρίθηκε το τροποποιημένο καταστατικό του και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου μας.
12. Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Ενωση Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου μας.
13-25. Εγκρίθηκαν τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων καθώς και οι Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.
26. Ελήφθη η απόφαση για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Δίκτυο ακαθάρτων ΔΔ Αμπελοφύτου και Κορυφασίου».
27-28. Αποφασίστηκε η παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η παραλαβή της αναγνωριστικής γεωλογικής έκθεσης για ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Λυκοβούνι» για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών Μυρσινοχωρίου.
30. Αποφασίστηκε για όλο το χρόνο η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και έχει ως εξής:
α) για όσα καταστήματα λειτουργούν σε κλειστό χώρο από τις 18:00 μέχρι και τις 3:00,
β) για όσα καταστήματα λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο από τις 18:00 μέχρι και τις 2:00.
Επιπλέον αποφασίστηκε να εξετάζεται κατά περίπτωση εάν θα παρέχεται άδεια για το ίδιο ως άνω ωράριο σε καταστήματα που δημιουργούν όχληση και διαταράσσουν την ησυχία των περιοίκων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου
NEWSLETTER