Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011 14:23

Χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης Ιερού Ναού Ανάληψης Φιλιατρών

Γράφτηκε από την
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ανάληψης Φιλιατρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 24  του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 105.000,00 €.

Στα νοτιοανατολικά των Φιλιατρών, μέσα σε ελαιώνα, βρίσκεται ο μικρός ναός της Ανάληψης. Πρόκειται για σταυρεπίστεγο ναό o οποίος χρονολογείται μάλλον στον 13ο αιώνα. Στο εσωτερικό του διακρίνονται πολύ φθαρμένα δυο τουλάχιστον στρώματα εντοίχειου ζωγραφικού διακόσμου. Το παλαιότερο είναι σχεδόν σύγχρονο με την κατασκευή του μνημείου και ανάγεται πιθανόν γύρω στα μέσα ή στο τέλος του 13ου αιώνα. Το νεότερο στρώμα τοποθετείται στα μεταβυζαντινά χρόνια (πιθανόν 17ος αι.).

Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται τα παρακάτω:

Εργασίες πεδίου:

Καθαρισμοί περιβάλλοντα χώρου, διαδρομής πρόσβασης, περιμετρικά υψόμετρα κ.τ.λ.

Εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης:

Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, βαθιά αρμολογήματα και εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων στις θέσεις των μεγαλύτερων ρωγμών.
Στερεώσεις και καθαρισμοί τοιχογραφιών και επιχρισμάτων.
Ανακεράμωση στέγης. 
Αρμολόγημα και επίχρισμα σύμφωνα με την μελέτη στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις. 
Διάστρωση δαπέδου με τις υπάρχουσες πλάκες που θα συμπληρωθούν κατάλληλα.
Τοποθέτηση νέων κουφώματα σε όλα τα ανοίγματα.

Εργασίες έρευνας - Αρχαιολογικής τεκμηρίωσης – Πληροφόρησης:

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιείται παράλληλα αρχαιολογική διερεύνηση, καταγραφή με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση κ.τ.λ.όλων των εργασιών και των δεδομένων που προκύπτουν και θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο. Τέλος, θα τοποθετηθεί μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα και ενημερωτική πινακίδα με απόσπασμα γραφής σε μορφή BRAILLΕ (Μπράιγ), κατάλληλη για ανάγνωση από τυφλούς. Θα εκδοθεί επίσης σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Λοιπές εργασίες:

Περιλαμβάνονται διάφορες μικροεργασίες και δαπάνες οργάνωσης, εξοπλισμού (βασικές προμήθειες ειδών ατομικής προστασίας,  φαρμακείου κ.τ.λ.), απρόβλεπτα κ.τ.λ.


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας


NEWSLETTER