Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 14:36

Συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος για την Πελοπόννησο

Γράφτηκε από την

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συστάθηκε το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.) για την Πελοπόννησο.

Το Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. αποτελεί συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο με εκπροσώπηση από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Πρόεδρος του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Σταύρος Κολλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Αθανασούλη, Πολιτικό Μηχανικό με Β΄ βαθμό.
2. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου, ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Ταραβίρα, Πολιτικό Μηχανικό.
3. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου ορίζεται ο κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης, Δήμαρχος Τρίπολης, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Γιαννόπουλό, Δήμαρχο Γορτυνίας.
4. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ορίζεται ο κ. Τρύφωνας Μαυρίκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον κ. Αλέξανδρο Βασιλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό.
5. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται η Προϊσταμένη της ΛΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κα. Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου, Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Αθανασούλη, Αρχαιολόγο με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενο της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
6. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ορίζεται ο κ. Στυλιανός Σπανός, Χωροτάκτης Μηχανικός με Β΄ βαθμό, με αναπληρώτριά του την κα. Λαμπρινή Θεοδωρακοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό με Β΄ βαθμό που υπηρετεί την ίδια Διεύθυνση.
7. Εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ορίζεται ο κ. Νικόλαος Κακάβας, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Παπαβασιλείου, Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό Δ.Ε.

Γραμματέας του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. ορίζεται η κα. Βαρβάρα Κουτσούκου, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού με Β΄ βαθμό, με αναπληρώτριά της την κα. Ανθούλα Δημοπούλου, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με Α΄ βαθμό.

Η θητεία του παραπάνω Συμβουλίου θα είναι διετής.


Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση


NEWSLETTER