Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 14:44

Συνάντηση για δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Γράφτηκε από τηνΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη και σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως διοικητικός φορέας μετά τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη έχει ουσιαστικά την ευθύνη της συνολικής κοινωνικής πολιτικής», δήλωσε ο κ. Τατούλης και χαρακτήρισε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη απαραίτητα συστατικά μιας κοινωνίας σε βαθύτατη πολιτική κρίση, με άμεσο αντίκρισμα στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας, η οποία ξεδιπλώνει τις πολιτικές της για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη εστιάζεται στις πολιτικές για τη συνοχή των ευρύτερων κοινωνικών πολιτικών με εξειδίκευση των υπαρχόντων εργαλείων στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας και η δεύτερη στην προσπάθεια για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης με πολιτικές και δράσεις εξειδικευμένες στις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κ. Τατούλης έθεσε ως προαπαιτούμενο τις συντονισμένες παρεμβάσεις από την πλευρά των επισήμων φορέων και του κράτους και απέρριψε το πρότυπο της κεντρικής και συγκεντρωτικής διαχείρισης στην οργάνωση παρεμβάσεων. «Τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο, όσο και στην Ελληνική περίπτωση, οι τοπικές πολιτικές προκρίνονται ως οι προσφορότερες στην επίτευξη στόχων που αφορούν το μικροεπίπεδο των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης και ότι ο «γεωγραφικός προσδιορισμός των παρεμβάσεων για ανάπτυξη και προστασία της κοινωνικής συνοχής αναδεικνύει τις τοπικές αρχές σε καθοριστικούς πόλους για την οργάνωση των σχετικών πολιτικών».
Η ανάλογη διεθνής εμπειρία δύναται να προσφέρει πλήθος επιτυχημένων παραδειγμάτων, τόνισε ο κ. Τατούλης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις χωρικές πολιτικές υπό την ευθύνη της περιφέρειας ως μηχανισμό κοινωνικής ασφάλειας με ταυτόχρονη εξασφάλιση την ανάδυση νέων αναπτυξιακών στόχων και πρακτικών.
Το σχέδιο παρέμβασης της Περιφέρειας, όπως το ανέλυσε ο Περιφερειάρχης, έχει ως κεντρικά συστατικά την αποκρυστάλλωση στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την κοινωνική προστασία όσων πλήττονται από την κρίση.

Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού αυτού, κατά τον Περιφερειάρχη, συγκλίνουν μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο κοινωνικού χαρακτήρα που αξιοποιεί τις χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί ένα μεγάλο κοινωνικό δίκτυο εθελοντισμού δημιουργώντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό απόθεμα με στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ως κεντρική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου τοποθέτησε ο κ. Τατούλης την καταπολέμηση της ανεργίας και για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), με προϋπολογισμό 5.240.000 ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Ο στόχος είναι με τις δύο αυτές πρωτοβουλίες να αντιμετωπιστεί η ανεργία, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και συνθήκες κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Μια ακόμα πρωτοβουλία η οποία θέτει σε πρωτοπορία την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, η κοινωφελής εργασία, τόσο στον τομέα της απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων, όσο και στην κοινωνική τους ένταξη. Απαιτείται ωστόσο αποτελεσματική δικτύωση, οργάνωση και ευαισθητοποίηση των φορέων.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών οι δράσεις πρέπει να εντάσσονται σε πέντε άξονες, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Στην προστασία, ανάδειξη, διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την αειφορία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Στη δημιουργική διέξοδο του πληθυσμού, μέσα από δράσεις στην εδραίωση του αισθήματος συμμετοχής και συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας. Στην ενίσχυση των προϋποθέσεων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους. Τέλος, στην ανάδειξη και προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Τατούλης χαρακτήρισε, επίσης, φανερή την πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης να ενισχύσει τα ιδρύματα μέσω του προϋπολογισμού και ζήτησε την απαραίτητη συνεργασία όλων των βαθμών της αυτοδιοίκησης για να μην κατακερματιστούν οι δυνάμεις στην προσπάθεια για κοινωνική συνοχή.

Πέραν τούτων ο Περιφερειάρχης έθιξε και το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας, τον τρίτο τομέα δηλαδή, που αναπτύσσεται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας και προτείνει ένα εναλλακτικό σενάριο ανάπτυξης. Στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας δημιουργείται ένα πλαίσιο, όχι ως στατικό, ιδρυματικό και αμετάβλητο, αλλά αντίθετα προσαρμοζόμενο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτή την προσπάθεια, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, ο εθελοντισμός κατέχει σημαντική θέση και δεν θα πρέπει να έχει οργανική σχέση με το κράτος. 

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί όλους τους φορείς για συμβολή στη δημιουργία κοινωνικού αποθέματος, με απαραίτητα προϋπόθεση τη σύσταση ενός κοινού ταμείου με εθελοντική προσφορά και ευφυείς πολιτικές» είπε ο κ. Τατούλης. Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική που προϋπολογίζει το εύρος του ταμείου, αλλά θα δημιουργεί τις συνθήκες προστασίας των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Η ειδοποιός διαφορά του ταμείου κοινωνικής συνοχής από τα υπόλοιπα αποτυχημένα παραδείγματα είναι, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο ανθρωποκεντρικός του χαρακτήρας. Άλλωστε το ταμείο πυρόπληκτων που αφορούσε την Πελοπόννησο αποτελεί χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα λόγω της έλλειψης ανθρωποκεντρικότητας.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ενισχύσει την ευρωστία του ταμείου και ήδη υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία συγκεκριμένων δομών, όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο», ανέφερε ο κ. Τατούλης, ο οποίος ανακοίνωσε και την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αναφερόμενος στον Πελοποννησιακό λαό ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι ιστορικά δίνει πάντα το παρόν στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα και ότι το ίδιο θα πράξει και τώρα. Απαραίτητο χαρακτήρισε τέλος τον άδολο ακομμάτιστο πατριωτισμό για την επιτυχία κάθε προσπάθειας που στοχεύει στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Το δίκτυο αυτό που δημιουργείται για την κοινωνική αλληλεγγύη, όπως τόνισε ο κ. Τατούλης δεν θα έχει κανένα ομφάλιο λώρο με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Για τη σωστή λειτουργία του θα δημιουργηθεί, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα εξειδικεύσει τις δράσεις του με σκοπό την άμεση δραστηριοποίηση όσων θέλουν να προσφέρουν στο ταμείο που θα συσταθεί.

Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε, τέλος, ότι με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και μετά από πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός για τις δομές της κοινωνικής οικονομίας. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ευτυχής γιατί προάγει ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό με ευρεία συναίνεση, πάνω στα σημαντικά ζητήματα του τόπου».   

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος εκ μέρους του Χαμόγελου του Παιδιού χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη για τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τόνισε την ανάγκη εξειδίκευσης των δράσεων και απόρριψης της νοοτροπίας της φιλανθρωπίας. Στο ανθρωποκεντρικό ταμείο, που πρότεινε ο κ. Τατούλης, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε και όχι να λάβουμε και πρόσθεσε ότι είναι ανάγκη να ενωθούν όλα τα δίκτυα για συντονισμένη και αποτελεσματικότερη δράση, που γίνεται για πρώτη φορά σε επίπεδο Περιφέρειας.  
Στη σύσκεψη αυτή έλαβαν μέρος Αντιπεριφρειάρχες υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμοι, κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, Εκκλησιαστικοί φορείς, εκπρόσωποι της αστυνομίας, των επιμελητηρίων, ιατρικών, δικηγορικών, φαρμακευτικών, εμπορικών συλλόγων, επιμελητήρια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τράπεζες και εκπρόσωποι σωματείων κοινωνικών λειτουργών. Κατά τις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς αυτοί εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους προς τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία αυτή, κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από ανάλογες δράσεις και έθεσαν στη διάθεση της Περιφέρειας τις δυνάμεις τους για την ευόδωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου


NEWSLETTER