Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012 18:03

Μελέτη του δρόμου Νεάπολη-Μονεμβασιά

Γράφτηκε από την


Μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ΄ αριθμόν 85/6.3.2012 Απόφασή του τα Τεύχη Δημοπράτησης,  το Κτηματολόγιο και οι Πράξεις Αναλογισμού (4ο στάδιο) της Μελέτης : ΄΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ΄΄ καθώς και η χρηματοδότηση κατασκευής του αντίστοιχου έργου με τον τίτλο ΄΄ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ΄΄  από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 -2013». Το τμήμα αυτό, σύμφωνα με δέσμευση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου.
Η κ. Τζανετέα επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης και την επικείμενη ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα συνδεθούν απευθείας δύο πόλεις, η Μονεμβάσια και η Νεάπολη που είναι σημαντικοί προορισμοί  και τόνισε ότι  αρχίζει και φαίνεται η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας για τις υποδομές, υλοποιώντας ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι – προϋπόθεση ανάπτυξης της  Ανατολικής Λακωνίας.

Από γραφείο Αντιπεριφερειάρχη


NEWSLETTER