Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010 23:34

Πρόταση Πετράκου για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γράφτηκε από την

 

Ο επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Θανάσης Πετράκος απέστειλε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και στους επικεφαλής των παρατάξεων τις προτάσεις του συνδυασμού για την αναβάθμιση και δημοκρατική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση και δημοκρατική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και θα θέλαμε να τοποθετηθείτε επί αυτών.

Εισαγωγικά θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι σταθερός μας στόχος θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ενίσχυση του λαϊκού και κοινωνικού ελέγχου και η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων.

Οι συγκεκριμένες μας προτάσεις είναι:

Α) Για την αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου

Προτείνουμε:

Τη μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε «μικρό κοινοβούλιο» για τη νέα περιφερειακή πολιτική.

Την καθιέρωση του δημοκρατικού προγραμματισμού από τους Δήμους ως την Περιφέρεια.

Το σχεδιασμό αναπτυξιακού περιφερειακού προγράμματος με ορίζοντα δεκαετίας, αξιοποιώντας τη μελέτη που έχει ολοκληρώσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ και το ΕΜΠ για την Αρκαδία ζητώντας να την ολοκληρώσει για όλη την Πελοπόννησο.

Τη δημιουργία κέντρου προγραμματισμού της περιφερειακής πολιτικής, με θεσμικά κατοχυρωμένη εκπροσώπηση των φορέων της Πελοποννήσου (Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, φορείς αγροτών, εργαζομένων και επιστημόνων, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.).

Την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για τη γνωμοδότηση σε περιφερειακά θέματα.

Τη δημιουργία οργάνων δίπλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για επιμέρους πολιτικές που ασκεί.

Τη δημιουργία Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής με όλους τους φορείς αγροτικής πολιτικής.

Το σχεδιασμό ενός προγράμματος της κοινωνικά αλληλέγγυας και συλλογικής οικονομίας.

Το σχεδιασμό περιβαλλοντικού χάρτη της Περιφέρειας.

Τη δημιουργία οργάνου – φορέα των κοινωνικών μεταναστών.

Την εκπαίδευση του προσωπικού και των αιρετών, αξιοποιώντας και συνεργαζόμενοι με το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας.

Β) Για τη διεύρυνση της δημοκρατίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και όχι να είναι απλά ένα διοικητικό κέντρο διαχειριστικής λογικής.

Ο «Καλλικράτης», όπως έχουμε τονίσει απέχει πολύ από το να είναι μια ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση. Προτείνουμε:

Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν δικαίωμα λόγου εφ’ όσον το επιθυμούν στις συνεδριάσεις.

Μετά τον εισηγητή του κάθε θέματος και τον Περιφερειάρχη, το λόγο να παίρνουν οι επικεφαλής των παρατάξεων ή οι εισηγητές.

Να θεσμοθετηθεί στην αρχή της κάθε συνεδρίασης να απαντώνται οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις.

Κάθε παράταξη που εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμβούλων, να έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη και να υποχρεούται ο πρόεδρος να τα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη.

Να θεσμοθετηθεί ο θεσμός της επίκαιρης ερώτησης και της εισαγωγής θέματος προ ημερησίας διάταξης, εφόσον φυσικά προκύπτει έκτακτο γεγονός.

Μετά από πρόταση παράταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εδρών της, να συζητούνται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των πολιτών και να εκδίδονται σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα.

Να καθοριστεί χρόνος ομιλίας των συμβούλων, ανάλογα με το θέμα συζήτησης, τόσο της πλειοψηφίας, όσο και των λοιπών παρατάξεων. Ο χρόνος ομιλίας πρέπει να καθοριστεί σε όριο, το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη του θέματος, όχι μόνο από τον σύμβουλο της πλειοψηφίας, αλλά και τους λοιπούς συμβούλους.

Να προβλεφθεί, επίσης, ότι υπό όρους (όταν δηλαδή θα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των συμβούλων), να λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και πολίτες.

Να καθοριστεί μία συνεδρίαση κατά χρόνο, στην οποία θα γίνεται απολογισμός του έργου της περιφέρειας και κατά την οποία να εκτίθενται οι απόψεις (έλεγχος) του έργου αυτής.

Στις επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να θεσμοθετηθεί να καλούνται με δικαίωμα λόγου οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι να μπορούν να ορίζουν τον εκπρόσωπό τους.

Εξασφάλιση της δυνατότητας των παρατάξεων να ασκούν το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό διεκδικούμε οι παρατάξεις να έχουν γραφείο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και γραμματειακή στήριξη στην έδρα της Περιφέρειας και γραφείο και ηλεκτρονικό υπολογιστή στις πρωτεύουσες όλων των άλλων νομών.

Θεσμοθέτηση άτυπου οργάνου κατά νομό. Με δεδομένο ότι ο «Καλλικράτης» δεν προβλέπει συλλογικά όργανα σε κάθε Νομό, ενώ στο επίπεδο των Δήμων υπάρχει σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα συλλογικό όργανο, προτείνουμε, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, ότι θα λειτουργεί σε κάθε Νομό άτυπο συλλογικό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αιρετοί σύμβουλοι κάθε Νομού και οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό όργανο θα το συνεδριάζει ο Αντιπεριφερειάρχης μία φορά το μήνα για να συζητά θέματα που αφορούν τον κάθε Νομό, υπό όρους δε (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών) να λαμβάνεται η απόφαση, η οποία να δεσμεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 


NEWSLETTER