Κυριακή, 26 Μαϊος 2024 20:39

Προσωρινή διακοπή εργασιών στη Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στους Χριστιάνους μετά τη χειροβομβίδα

Προσωρινή διακοπή εργασιών στη Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στους Χριστιάνους μετά τη χειροβομβίδα

Η προσωρινή διακοπή εκτέλεσης εργασιών για την ανάπλαση του προαυλείου χώρου του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στους Χριστιάνους για λόγους ανωτέρας βίας, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η διακοπή έγινε λόγω της εύρεσης παλιάς χειροβομβίδας στο χώρο και θα ισχύει μέχρι να αρθεί η επικινδυνότητα.

Στο σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας μεταξύ άλλων τονίζεται: «Όπως ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κατόπιν επί τόπου επίσκεψης μηχανικών της υπηρεσίας μας, σήμερα 23/5/2024 στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Τριφυλίας, δηλαδή εντός του χώρου του έργου του οποίου είστε ανάδοχος, βρέθηκε εντός του εδάφους χειροβομβίδα, η οποία αναμένεται να περισυλλεγεί και να απομακρυνθεί την Παρασκευή 24/5/2024 το πρωί από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σώματος. Μέχρι την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της ασφάλειας του χώρου, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών, ενώ ήδη ο χώρος του έργου έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία,
Επειδή η ανεύρεση θαμμένης χειροβομβίδας, ήτοι ενός άκρως επικίνδυνου εκρηκτικού υλικού, αποτελεί γεγονός που δεν μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση να προβλεφθεί και να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως, ήτοι αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας,
αποφασίζουμε την προσωρινή διακοπή κάθε εργασίας και στο σύνολο του έργου «Ανάπλαση προαυλείου χώρου στον Ιερό ναό Αγ. Σωτήρος Τ.Κ. Χριστιάνων Δήμου Τριφυλίας» για λόγους ανωτέρας βίας (σοβαρή κατάσταση επικινδυνότητας λόγω εύρεσης επικίνδυνων εκρηκτικών υλικών) και έως της άρσης της από τις αρμόδιες αρχές. Έως την αποκατάσταση της ασφάλειας του χώρου του εργοταξίου ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβάλει όπως αυτό του ζητηθεί και είναι εφικτό από τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της ασφάλειας του χώρου του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές και τη διευθύνουσα υπηρεσία για την ύπαρξη τυχόν εύφλεκτων ή άλλων επικίνδυνων υλικών στους χώρους του εργοταξίου και να συνεργαστεί μαζί τους για τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες που θα ακολουθήσουν την αποκατάσταση του χώρου».
Κ.Μπ.