Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 17:44

Υπερπεριφέρεια: Στα 225 εκ. ευρώ οι απορροφήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Γράφτηκε από την

Τα 224.887.064 ευρώ έφτασε, μέχρι 28.01.2011, το συνολικό ποσό απορρόφησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013", σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, από τον υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Ρήγα.
Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Νικόλαου Δένδια, ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, γνωστοποιεί ότι έως 28.01.2011, η Δυτική Ελλάδα απορρόφησε 66.671.851 ευρώ, η Πελοπόννησος απορρόφησε 80.854.410 ευρώ και τα Ιόνια Νησιά 77.360.803 ευρώ.
Ο υφυπουργός διαβίβασε, όμως, στη Βουλή και αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις και τα έργα που έχουν δρομολογηθεί για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, από τα οποία προκύπτει ότι μέχρι 26.01.2011 στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 στα Ιόνια Νησιά εντάχθηκαν έργα 179.403.036 ευρώ.
Στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων είχε ζητήσει, με ερώτηση του προς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Νικόλαος Δένδιας θυμίζοντας ότι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων στους τομείς κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού, προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών και επιχειρηματικότητας. Ο κ. Δένδιας έχει, επίσης, επισημάνει την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης συμβασιοποίησης και απρόσκοπτης χρηματοδότησης των επιλέξιμων έργων και παρεμβάσεων για την τόνωση της ρευστότητας και την κίνηση της τοπικής οικονομίας.

Πληροφορίες από ΑΠΕNEWSLETTER