Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 20:15

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Επερώτηση των περιφερειακών συμβούλων κ. Γιώτας Στέρπη και Ηλία Κανελλάκη, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη Σπάρτη.
- Επερώτηση του περιφερειακού συμβούλου κ. Αθανασίου Πετράκου σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Ν.3852/2010.
- Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των αλιευτικών καταφυγίων α) Κοκκινιά Γλυκόβρυσης, β) Βελανιδίων και γ) Προφήτη Ηλία, Π.Ε. Λακωνίας.
Εισηγητής: Ο περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης.
- Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 24MW στη θέση "Χιονοβούνι" του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας  της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
- Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης υδάτων για αρδευτική χρήση στη θέση "Δανηλεϊκα" Δ.Δ. Αρχαίας τέως  Δήμου Ιθώμης  Π.Ε. Μεσσηνίας».
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης
- Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, ιδιοκτησίας Δημήτρη Κοσμόπουλου, στη θέση «Βρωμονέρι – Λαζιά» του Τ.Δ. Βιδιακίου Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
- Βελτίωση 9ης Επ.Ο. Ριζόμυλου – Κορώνης (τμήμα εισόδου Κορώνης, τεχνικά έργα αποκατάστασης κατολίσθησης)
α) Εγκριση μελετών (σκοπιμότητας, γεωτεχνικής, υδραυλικής, σταθεροποίησης κατολίσθησης, ΣΑΥ – ΦΑΥ).
β) Ενταξη του έργου π/υ 2,3 εκατ € στο ΔΕΠΙΝ/ΕΣΠΑ και ειδικότερα στον Αξονα Προτεραιότητας 02 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» στον κωδικό προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί».
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.
- Βελτίωση 9ης Επ.Ο. Ριζόμυλου – Κορώνης (τμήμα γέφυρα Τζάνε – Καλαμάκι).
α) Εγκριση μελετών.
β) Πρόταση ένταξης στο ΔΕΠΙΝ/ΕΣΠΑ και ειδικότερα στον Αξονα Προτεραιότητας 02 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» στον κωδικό προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» (7,5 χλμ, 15,5 εκατ. €, απαλλοτριώσεις 2 εκατ.€).
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.
- Εγκριση πιστώσεων που αφορούν σε:
α) Αποζημίωση απαλλοτριώσεων για εκτέλεση δημοσίων έργων, ύψους 100.000€.
β) Δικαστικές αποφάσεις – διαταγές πληρωμών, ύψους 150.000€, που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Τελών μεταβίβασης αδειών αυτοκινήτων» έτους 2011.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.
- Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιατρικών προϊόντων (σύριγγες) της εταιρείας Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, στη θέση «Βάλτος» ΔΔ Αρχαίας Κορίνθου του Δ. Κορινθίων.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
- Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Κτιριακή αποκατάσταση και προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της Βιοτεχνίας Επεξεργασίας - Τυποποίησης και εμπορίας ελαίων και ελαιόλαδου» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ι. Λυμπερόπουλος και Σία ΟΕ» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
- Εγκριση πληρωμής έργων από το πρόγραμμα ΟΣΚ της πρώην Ν.Α. Αρκαδίας.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
- Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κτηριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, ιδιοκτησίας της ετιαρείας «Ελαιουργία – Πυρηνελαιουργία ΕΠΕ» στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά (ΟΤ 12) της Δ.Ε. Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
- Ορισμός 4 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρείας ΟΤΑ.
Εισηγητής: Ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Αργυράκης.
- Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Περιφερειακό Εκθεσιακό Κέντρο Αργολίδας».
Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
- Εγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Η αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
- Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εισηγητής: Η αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ