Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2011 18:01

Θαν. Πετράκος: Διευκόλυνση λειτουργίας των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του κανονισμού, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας είχαμε τονίσει ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει, ως βασική προϋπόθεση εκτός των άλλων, όχι μόνο τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, αλλά και τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
Με δεδομένο ότι ο «Καλλικράτης» παρουσιάζει αρκετά ελλείμματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των παρατάξεων της μειοψηφίας, είχαμε ζητήσει, τουλάχιστον αυτό που προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 168 παρ. 10, δηλαδή η παραχώρηση χώρου γραμματειακής στήριξης και λοιπών τεχνικών διευκολύνσεων των παρατάξεων, να γίνει με πνεύμα που να διευκολύνει τη λειτουργία των μειοψηφιών.
Με βάση αυτή τη λογική, θέτουμε το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού είναι γνωστό ότι είχαμε στείλει από τις 25 Μαΐου επιστολή στον κ. Περιφερειάρχη και ζητούσαμε συνάντηση, με σκοπό να συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα αυτό μαζί του, η οποία ποτέ δεν έγινε μέχρι σήμερα. 
Με βάση την ουσία της λογικής του νόμου, ο οποίος στο συγκεκριμένο άρθρο έχει σκοπό να διευκολύνει τις παρατάξεις στο να παίζουν το ρόλο τους στα πλαίσια της δημοκρατίας, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο:
1)  Ο βασικός χώρος με τη γραμματειακή στήριξη και τις λοιπές τεχνικές διευκολύνσεις να είναι για τους:
α)     Επικεφαλής της παράταξης «Δυνατή Πελοπόννησος» Δημήτρη Δράκο στην Καλαμάτα.
β)     Επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νίκο Γόντικα, στην Τρίπολη.
γ)     Επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Θανάση Πετράκο στην Καλαμάτα.
δ)     Επικεφαλής της «Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά» Λάμπρο Μπούκλη, στην Κόρινθο.
2) Σε σχέση με την Τρίπολη, που είναι η έδρα της Περιφέρειας, πέραν της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η οποία θα έχει το δικό της χώρο και γραμματειακή στήριξη, για τις υπόλοιπες 3 παρατάξεις προτείνουμε να έχουμε ένα κοινό χώρο και η γραμματειακή στήριξη να γίνεται ή από τη γραμματειακή στήριξη του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ή από τη γραμματειακή στήριξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
3) Στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, πρέπει να υπάρχει ένας κοινός χώρος, τον οποίον θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και οι επικεφαλής των παρατάξεων τις ημέρες που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας.
Η πρόταση αυτή που καταθέτουμε, θεωρούμε ότι είναι απολύτως λογική, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία των παρατάξεών μας, γιατί διαφορετικά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατη η λειτουργία, αλλά και η ύπαρξη στην ουσία των παρατάξεων της μειοψηφίας.


Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Θανάσης Πετράκος