Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2011 17:02

Ιδρυση Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου

Πρόσκληση στους επιχειρηματίες της γεωγραφικής οντότητας της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας και της Ηλίας, απεύθυνε η  Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ευκαιρίας της ειδικής εκδήλωσης που διοργανώνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 στις 18:00 με σκοπό την ίδρυση Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης έχει αποφασίσει να στηρίξει έμπρακτα τη φιλότιμη προσπάθεια των εξαγωγέων για την ίδρυση Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου (Σ.Ε.ΠΕ.), ενός οργάνου που θα έχει ως μοναδικό σκοπό:
την ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών Πελοποννησιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της εξαγωγικής δράσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και
να αποτελέσει εξειδικευμένο γνωμοδοτικό όργανο του Περιφερειάρχη και των αρμοδίων Υπουργείων και Επιμελητηρίων σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου.
Ο Σ.Ε.ΠΕ. αποτελεί ξεκάθαρη πρωτοβουλία επιχειρηματιών που διαθέτουν τη δυναμική και κάνουν «το παραπάνω βήμα» ώστε να προωθούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός συνόρων, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης  καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης,  που θα παρουσιάσει το καταλυτικό ρόλο του ΣΕΚ μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη των κρητικών εξαγωγών.


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Πρόσκληση στους επιχειρηματίες της γεωγραφικής οντότητας της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας και της Ηλίας, απεύθυνε η  Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ευκαιρίας της ειδικής εκδήλωσης που διοργανώνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 στις 18:00 με σκοπό την ίδρυση Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης έχει αποφασίσει να στηρίξει έμπρακτα τη φιλότιμη προσπάθεια των εξαγωγέων για την ίδρυση Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου (Σ.Ε.ΠΕ.), ενός οργάνου που θα έχει ως μοναδικό σκοπό:
την ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών Πελοποννησιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της εξαγωγικής δράσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και
να αποτελέσει εξειδικευμένο γνωμοδοτικό όργανο του Περιφερειάρχη και των αρμοδίων Υπουργείων και Επιμελητηρίων σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου.
Ο Σ.Ε.ΠΕ. αποτελεί ξεκάθαρη πρωτοβουλία επιχειρηματιών που διαθέτουν τη δυναμική και κάνουν «το παραπάνω βήμα» ώστε να προωθούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός συνόρων, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης  καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης,  που θα παρουσιάσει το καταλυτικό ρόλο του ΣΕΚ μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη των κρητικών εξαγωγών.


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου