Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011 18:52

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου 2007 - 2013 συνολικού προϋπολογισμού 7.479.780,00 €

Ειδικότερα,

1. «Βελτίωση της οδού σύνδεσης της πόλης Νεμέας με την Ε.Ο. Κορίνθου -
Τρίπολης» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.300.000 €.

Το έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού που συνδέει την πόλη της Νεμέας με την Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου - Τρίπολης συνολικού μήκους 2.832 μ.. Η διατομή της οδού έχει ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας με πλάτος ανά κατεύθυνση 6,70μ. (4,00μ. λωρίδα κυκλοφορίας, 1,50μ. σταθεροποιημένο έρεισμα και 1,20μ, μη σταθεροποιημένο έρεισμα). Το συνολικό εύρος της οδού είναι 13,40μ.. Προβλέπονται τρία μικρά τεχνικά (Φ100) και ένας κιβωτοειδής 4x2 όπου απαιτείται διέλευση ρέματος ή εκτόνωση της τάφρου. Τέλος προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού.

2. «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ» συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 3.049.780 €

Η πράξη αφορά στην δημιουργία Δημοτικού Πάρκου σε έκταση 39.690,82 μ2. που έχει γίνει δωρεά στο Δήμο Σπάρτης από τον Ν. Γουδέ. Ο χώρος που θα δημιουργηθεί το Πάρκο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΥΔΕ βρίσκεται στην θέση Αγία Ειρήνη επί της Εθνικής Οδού που συνδέει την Σπάρτη με τον Μυστρά.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την δημιουργία του πάρκου αφορούν:

Δίκτυο Μονοπατιών

Ποδηλατική Διαδρομή

Διαμόρφωση παιδότοπων

Χώροι άθλησης

Πλατώματα

πλατεία -χώρος εκδηλώσεων

Λίμνη

Θέατρο

Εκπαιδευτικοί κήποι

Κατασκευή w.c.- αποθήκης- αναψυκτήριο

Περίφραξη

Υδραυλική μελέτη

Ηλεκτροφωτισμός

Φύτευση

ΑΜΕΑ

Χώρος στάθμευσης

3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΑΞΟΝΙΚΟΥ    ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»    συνολικού    προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 450.000 €, με Τελικό Δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου αξονικού τομογράφου (σε αντικατάσταση υπάρχοντος παλιάς γενιάς) ΤΥΠΟΥ Α (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές), 16 τομών, με: ανιχνευτή, gantry, ακτινολογική λυχνία, γεννήτρια ακτινών Χ, εξεταστική τράπεζα, κλινικά πακέτα -Τεχνικές λήψης εικόνας, ανασύνθεση εικόνας, επεξεργασίας εικόνας, σύστημα επικοινωνίας (διασυνδεσιμότητα συστήματος), σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας & διάγνωσης, εγχυτή.

 

 

4.    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ         ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικού

προϋπολογισμού  δημόσιας δαπάνης 680.000  €  με Τελικό Δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Το έργο αφορά την προμήθεια ,εγκατάσταση,  και λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

ΣΥΣΤΗΜΑ    ΨΗΦΙΑΚΗΣ    ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ    ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ   ΑΠΟ    ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΚΤΙΝΩΝ   Χ,   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ   ΛΥΧΝΙΑ   ,ΣΤΑΘΜΟ   ΕΛΕΓΧΟΥ   (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ),
ΒΡΑΧΙΟΝΑ   ΜΕ   ΨΗΦΙΑΚΟ  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ,   ΣΤΑθΜΟ   ΨΗΦΙΑΚΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ     ΚΑΙ    ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ,     ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ,     ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ     ΣΥΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ.

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ (SPECTRAL_) ΣΥΣΤΗΜΑ S.L.O./O.C.T. ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ   ΑΠΟ   ΜΟΝΑΔΑ   ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ, ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ   ΣΤΑΘΜΟ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ    ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΙΚΟΝΩΝ, ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.

ΚΛΙΒΑΝΟ Η2Ο2 ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 100
ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ,ΟΘΟΝΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ.

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΥΠΟΥ C-ARM.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER