Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010 22:27

Δεξαμενές αντιπυρικής προστασίας στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την

Θετικά γνωμοδότησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου επί της περιβαλλοντικής προμελέτης για την κατασκευή 2 λιμνοδεξαμενών και 7 κλειστών υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στη Μεσσηνία. Οι δύο λιμνοδεξαμενές 7.712 κυβικών μέτρων η καθεμία, προβλέπονται στο δάσος της Μάλης, στο Σελλά, σε υψόμετρο 320 μέτρων και στην περιοχή του ποταμού Νέδα, στο Κακαλέτρι, σε υψόμετρο 570 μέτρων. Οι υδατοδεξαμενές 250 κυβικών η καθεμία, προβλέπονται να τοποθετηθούν στο Κεφαλόβρυσο του Δήμου Αριστομένους, στη Μουριατάδα, στο Κέντρο Αβίας, στη Χρυσοκελλαριά, στο Παλαιόκαστρο, στη Μεταξάδα και στην Πλατανόβρυση του Δήμου Χιλιοχωρίων. Η συνολική δαπάνη για όλες τις δεξαμενές είναι 1.087.269,68 ευρώ. Για καθεμία λιμνοδεξαμενή 252.422,80 ευρώ και για καθεμία υδατοδεξαμενή 47.143 ευρώ. Σημειώνεται πως τα έργα προτείνονται, «προκειμένου να ενισχυθεί η πυρασφάλεια του νομού και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστρεπτικότητας των δασικών πυρκαγιών».
Στην προμελέτη επισημαίνεται ότι «η επιλογή των θέσεων κατασκευής των έργων έγινε μετά από συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων στην πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των πυρκαγιών (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διεύθυνση Δασών) με βάση: Την ύπαρξη ή μη άλλων υποδομών αντιπυρικής προστασίας στις επιλεγείσες περιοχές και την επάρκεια αυτών όσον αφορά την αντιπυρική προστασία. Το ανάγλυφο των περιοχών και τις υδρολογικές λεκάνες. Το υδρονομικό κεφάλαιο των περιοχών και την ύπαρξη υδάτων ικανών να τροφοδοτήσουν τις κατασκευές, χωρίς να διαταράσσεται το υδατικό απόθεμα των περιοχών και τις υφιστάμενες χρήσεις».


NEWSLETTER