Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011 17:27

Παπουτσής σε Νάντια: Ρυθμίζονται τα δάνεια του αστυνομικού προσωπικού με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Γράφτηκε από την

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής, στην απάντησή του στις υπ’ αριθμόν 536/03-11-11 και 537/03-11-11 αναφορές που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, σχετικά με την ανάγκη ευνοϊκής ρύθμισης δανείων ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει ότι, «στο πλαίσιο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τα οικονομικής φύσεως ζητήματα του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ζητήθηκε να εξεταστεί η ευνοϊκή εξυπηρέτηση του εν λόγω προσωπικού, που έχει συνάψει δάνεια, ιδιαίτερα για την τρέχουσα περίοδο των έκτακτων και αυξημένων κρατήσεων στη μισθοδοσία τους, λόγω της παρούσας δημοσιονομικής συγκυρίας. Συγκεκριμένα, από τους Προέδρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπήρξε άμεση ανταπόκριση».
Συγκεκριμένα, ο κ. Παπουτσής ενημερώνει την κ. Γιαννακοπούλου ότι αποφασίστηκε σε ό, τι αφορά:
Α) Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
1) Παράταση του χρόνου διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.
2) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή τόκων με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.
3) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία αρχικής εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.
Β) Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011:
1) Το ποσό της κάθε παρακρατούμενης δόσης δεν θα υπερβαίνει τα 6/10 του καταβαλλόμενου μισθού.
2) Το ποσό των μη παρακρατηθεισών δόσεων – για αυτούς τους τρεις μήνες – χωρίς προσαυξήσεις με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, να επιμεριστεί και να καταβληθεί σε 48 ισόποσες δόσεις, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης από την 01-01-2012.
Σε δηλώσεις της σχετικά με την απάντηση του κ. Παπουτσή, η κ. Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι «Οι σημαντικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών τους στην στεγαστική πίστη μετά την μείωση των αποδοχών τους είναι απαραίτητη συνθήκη για την οικονομική διάσωση πολλών νοικοκυριών και την διατήρηση των ισορροπιών της κοινωνίας ενός κράτους σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Οι διευκολύνσεις αυτές, όπως το «πάγωμα» των δόσεων, η πληρωμή της μισής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, η μεγάλη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου κ.α. είναι επιβεβλημένες για την αντιμετώπιση της σημερινής, πρωτόγνωρης και δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της αξιοποίησης, κατάλληλα και δημιουργικά, κάθε δυνατότητας διευκόλυνσης που παρέχεται. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το μέλημα μας πρέπει να είναι σταθερό, ουσιαστικό και να διακρίνεται από συνέπεια».
Συνεχίζοντας η κα. Γιαννακοπούλου είπε ακόμη ότι, «οι παραπάνω διευκολύνσεις σε όλους γενικά τους δανειολήπτες πρέπει να συνδυαστούν με ένα λογικό τρόπο με την τιθάσευση της ακρίβειας. Τη μείωση δηλαδή των βασικών καταναλωτικών αγαθών που εξανεμίζουν τους ήδη μειωμένους μισθούς, συντάξεις και εν γένει εισοδήματα όλων των μικρομεσαίων νοικοκυριών».

Από το Γραφείο Τύπου της Νάντιας Γιαννακοπούλου


NEWSLETTER