Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 14:37

Ο Βαγγέλης Γούργαρης για τη διαχείριση σκουπιδιών

Γράφτηκε από την

Η εκδήλωση αυτή της ΠΕΔ Πελοποννήσου διεξάγεται σε μία περίοδο που όπως είναι γνωστό η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας δοκιμάζονται σκληρά από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και από τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης.
Οι δυνάμεις του κεφαλαίου εκμεταλλεύονται την κρίση και έχουν περάσει σε γενική έφοδο ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα.
Μπροστά στη σαρωτική επέλαση τους ξεχωριστά πλήγματα δέχεται το φυσικό περιβάλλον.
Φυσικά η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αποτελεί ελληνική ή πελοποννησιακή πρωτοτυπία.
Οι τεράστιες δυνατότητες των σύγχρονων μέσων παραγωγής στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων που ανταγωνίζονται για το κέρδος, προκαλούν τεράστιες καταστροφές , ενώ πλήθος νομικών ρυθμίσεων θωρακίζουν και διασφαλίζουν τη ληστρική δράση των μονοπωλίων στο περιβάλλον.
Όπως για παράδειγμα ο νόμος για το «πράσινο Ταμείο», για την Ανακύκλωση,  για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την επιτάχυνση των Στρατηγικών Επενδύσεων (fast-track) και η Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Όλο αυτό το δίκτυο νόμων διευκολύνουν και επιταχύνουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από το κεφάλαιο, σε βάρος της δημόσιας υγείας και του πενιχρού, συνεχώς απομειούμενου εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού στο πλαίσιο του καπιταλισμού, ανατίθεται στο κεφάλαιο να επενδύσει, έναντι υψηλής κερδοφορίας, στη διαχείριση προβλημάτων που το ίδιο δημιούργησε. 
Βασικό κριτήριο των ρυθμίσεων η μεγιστοποίηση των κερδών στο βωμό της ανταγωνιστικότητας θυσιάζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των κατοίκων και της δημόσιας υγείας Η καταστροφή των δασών, τα τοξικά απόβλητα, τα επικίνδυνα διατροφικά προϊόντα, η εξάντληση φυσικών πόρων, είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα του σύγχρονου  καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης.
Η Λαϊκή Συσπείρωση  δεν κουράζεται να αποκαλύπτει , ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπαίτια για τη δυσκολία εξασφάλισης κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων είναι η πολιτική γης των κομμάτων της άρχουσας τάξης, που οδήγησε στην καταπάτηση, οικοπεδοποίηση, ξεπούλημα στο μεγάλο κεφάλαιο, τεράστιων εκτάσεων δημόσιας γης.
Αποτελεί, επομένως,  ο τομέας αποκομιδής και επεξεργασίας των απορριμμάτων πεδίο και για την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων με την εκχώρηση της λειτουργίας τομέων της καθαριότητας και εγκαταστάσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους.
Αποτελεί, επίσης, χώρο για την επέκταση των «ελαστικών» σχέσεων εργασίας, όπως ονομάζουν οι απολογητές του εκμεταλλευτικού συστήματος την πλήρη αποδιάρθρωσή τους Χρησιμοποιείται, τέλος, στο πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της άρχουσας τάξης, για παραπέρα χαράτσωμα του λαού, στη λογική της «ανταποδοτικότητας» και του «αντικινήτρου». Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Υπουργική Απόφαση της Ν.Δ. του Γενάρη του 2009 για την τιμολογιακή πολιτική των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που την ενεργοποίησε το ΠΑΣΟΚ αναβαθμίζοντάς τη σε διάταξη νόμου (Ν. 3854/10 για την ανακύκλωση)
Μια τέτοια εξέλιξη θα μας οδηγήσει στο να πληρώνουμε τα σκουπίδια ακριβότερα από το ψωμί μας.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση σπρώχνει και η Ε.Ε. με τις κατευθύνσεις της και με τις απειλές επιβολής προστίμων.
Από όσα προαναφέραμε δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί τον πραγματικό ένοχο για την όξυνση του προβλήματος. Πρόκειται για την εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και την αδυναμία στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης της κεντρικά σχεδιασμένης επιστημονικής πρόληψης και αντιμετώπισης με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Όπως και στα άλλα προβλήματα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, έτσι και στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη λύση, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί
Η Λαϊκή Συσπείρωση, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια , δεν μεταθέτει για το μέλλον την πάλη για επί μέρους κατακτήσεις, που βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, για την περίοδο δηλ. που η εργατική τάξη και τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα θα έχουν καταχτήσει τη λαϊκή εξουσία.
Ως περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης παραθέτω πολύ σύντομα τις βασικές μας θέσεις:
Απαιτείται η διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Σχεδιασμού στον οποίο, με προοπτική δεκαετίας ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων, θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
Α. -     Απαιτείται διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδίου στα πλαίσια ενός Εθνικού σχεδιασμού ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Προτεραιότητες του σχεδιασμού να είναι: Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και προώθηση της ανακύκλωσης. με διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσματος και ακολουθεί η επεξεργασία και διάθεση των μη προδιαλεγμένων αποβλήτων Το μέρος των σύμμεικτων Σ.Α.., καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας των προδιαχωρισμένων ρευμάτων οδηγούνται σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ].
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου της καθαριότητας. Η δραστηριότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιλαμβάνοντας και την ανακύκλωση, να ασκείται μόνο από τις υπηρεσίες της Τοπικής Διοίκησης.
Κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που αποτελούν μια πολλοστή φορολογία του λαού.
Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης, και σύνταξη χαρτών με τις περιοχές αποκλεισμού. Επίσης, καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον πρόσφορος για την εξυπηρετούμενη περιοχή με σαφή και δεσμευτικό οδηγό για τη βαθμολόγηση που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο. Το ειδικό βάρος του κάθε κριτηρίου θα καθορίζεται δεσμευτικά στο Περιφερειακό Σχέδιο .
Στη βάση αυτή να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση τους νέους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, με βάση τις τεκμηριωμένες μελέτες, επιστημονικοτεχνικά και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.
Να αποκλειστεί η καύση των απορριμμάτων, σε όλη τη χώρα.
Να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις, η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών σε όλη τη χώρα και όχι να μετατίθεται συνεχώς για το μέλλον.

Τελειώνω με μια επισήμανση για τη Μεγαλόπολη.
Η απελευθέρωση της ενέργειας έφερε την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ρεύματος και πάρα πολλοί σήμερα βλέπουν τη Μεγαλόπολη σαν το σκουπιδότοπο της Πελοποννήσου αν όχι της Νότιας Ελλάδας για Στερεά, Βιομηχανικά, επικίνδυνα, νοσοκομειακά και άλλα απόβλητα.
Η επιστήμη αλλά και η κοινή λογική λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο αυτή η περιοχή και να προστατευτεί ο αξιόλογος υδροφόρος ορίζοντας.
Η περιοχή της Μεγαλόπολης διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους υδροφορείς των Βαλκανίων με πολύ καλής ποιότητας νερό και δεν πρέπει να μπει σε κίνδυνο.

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση


NEWSLETTER