Τρίτη, 05 Ιουλίου 2011 12:57

ΣΥΡΙΖΑ: Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στο ζήτημα της ανάθεσης των έργων μεταφοράς μαθητών

Με το από τις 12 Μαΐου 2011 ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ » συμπεριλήφθηκε τροπολογία στο γράμμα και το πνεύμα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα επιλογής φορέα και αναδόχου για την μεταφορά των μαθητών, μετατίθενται από τις καταργηθείσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, στους νέους δήμους.
Με το ίδιο περιεχόμενο, και καθορίζοντας λεπτομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της διαδικασίας ανάθεσης της μεταφοράς, εκκρεμεί ακόμη μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών και Υποδομών, η υπογραφή της σχετικής κοινής, υπουργικής απόφασης.
Με όλα τα παραπάνω, έχει εμπεδωθεί ένα κλίμα αβεβαιότητας αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας και την έγκαιρη αποσαφήνιση του καθεστώτος μεταφοράς των μαθητών μόλις δύο μήνες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011 – 2012.
Και αυτό, γιατί σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα και τις προβολές του τοπικού, ηλεκτρονικού και έντυπου, Τύπου περιφερειών όπως είναι εκείνη της νέας περιφερειακής διοίκησης Πελοποννήσου, καταβάλλεται προσπάθεια να προβληθεί ότι η αρμοδιότητα διεξαγωγής των διαγωνισμών και ανάθεσης του έργου μεταφοράς, ανήκει στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις.
Σύμφωνα επίσης, με τις καταγγελίες των τοπικών συλλόγων ιδιοκτητών οδηγών επαγγελματικών αυτοκινήτων [ΤΑΧΙ] αλλά και τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από την σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης η μεταφορά των μαθητών σε πλείστες των περιπτώσεων τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπερκοστολογημένη : κεφάλαιο: Προβληματικές διαδικασίες σχεδιασμού δρομολογίων και διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας «2. Η αναγκαστική κατάθεση προσφορών για το σύνολο του μεταφορικού έργου του νομού (ή μεγάλα υποτμήματα αυτού) σε αρκετές νομαρχίες οδηγούν σε έλλειψη εναλλακτικών προσφορών άρα μη ύπαρξης ανταγωνισμού (λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του μεταφορικού έργου από φορείς περιορισμένων δυνατοτήτων) και έτσι το μεταφορικό έργο δίνεται στους ίδιους πάντα αναδόχους με πολλές φορές, μεγάλο κόστος».
Η παραπάνω πρακτική είχε οδηγήσει στην κατάσταση να μην διαχωρίζεται το μεταφορικό έργο ανάλογα με τις ανάγκες και τους φυσικούς μεταφορείς αλλά να δίνεται ‘’πακέτο’’ στην εταιρία ΚΤΕΛ Α. Ε. που είχε τον μεγαλύτερο στόλο λεωφορείων.
Το μεταφορικό όμως έργο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κατά το πρόσφατο παρελθόν, μετακυλήθηκε  από τα ΚΤΕΛ σε ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ όπως στην περίπτωση σχολείων Λακωνίας,  όπου οι φυσικοί μεταφορείς [ΤΑΧΙ] ελάμβαναν περίπου το 60% του ποσού της μεταφοράς και τα ΚΤΕΛ το 40%. Για παράδειγμα, τα ΚΤΕΛ Λακωνίας από την μεταφορά μαθητών στο Ειδικό Σχολείο Καραβά, κερδίζει περίπου το 33% δηλαδή 606,26 ευρώ την ημέρα. Με άλλα λόγια, αν πολλαπλασιαστεί ο απόλυτος αριθμός των 606, 26 ευρώ με τις 182 ημέρες μεταφορικού έργου, τα ΚΤΕΛ Λακωνίας κερδίζουν 110.139 ευρώ από την ανατεθείσα σε ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ μεταφορά μαθητών σε ένα και μόνο σχολείο.
Επειδή πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως και με ικανή χρονική εγγύτητα ως προς τις νέες προκηρύξεις ότι η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί πλέον στους δήμους.
Επειδή ο τρόπος ανάθεσης των έργων μεταφοράς καθώς και οι φορείς εκπόνησής τους, πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις προσφορές όλων των εν δυνάμει αναδόχων, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, τους αριθμούς μαθητών που απαιτείται η μεταφορά τους.
Επειδή κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα η υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί
Πότε θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση;
Θα υπάρξει και αν ναι με ποιόν τρόπο, έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης των έργων μεταφοράς μαθητών, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, προκειμένου να αναδεικνύεται η διαφάνεια και ο πλουραλισμός στην κατάθεση προσφορών;
Θα εξεταστεί και αν ναι με ποιόν τρόπο και πότε, αν στο παρελθόν, υπήρξαν υπερκοστολογήσεις δρομολογίων και έργων μεταφοράς, που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο; Θα καταλογιστούν, εν προκειμένω, ευθύνες;
Ο ερωτών βουλευτής
Μουλόπουλος Βασίλειος