Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011 16:48

Η Δημοκρατική Αριστερά για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Γράφτηκε από την

O Τομέας Παιδείας και Έρευνας της Δημοκρατικής Αριστεράς, σε μια πρώτη συζήτηση πάνω στο νέο σχέδιο νόμου για την Γ΄/θμια Εκπαίδευση, επιβεβαίωσε τη θέση του για την άμεση ανάγκη βαθιών διαθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και να σταθεί με υπευθυνότητα στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων που περνάει η χώρα μας. 

Έκρινε ότι το σχέδιο νόμου που παρουσίασε η κυβέρνηση, παρά την ύπαρξη θετικών στοιχείων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες παθολογικές πτυχές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει σοβαρά προβλήματα, που όχι μόνο δεν συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ενδεχομένως αποτελούν την αφετηρία καινούριων προβλημάτων. Ο Τομέας θα παρέμβει με συγκριμένες εναλλακτικές προτάσεις για τη βελτίωση ή και την αλλαγή των θεσμικών μέτρων που κρίνονται προβληματικά, όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα της διοίκησης. Πιστεύουμε σε ένα δυαδικό σύστημα διοίκησης, ισχυρό και αποτελεσματικό, με εγγύηση θεσμικών αντίβαρων, αλλά με δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, γι αυτό και υποστηρίζουμε αιρετούς πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες.

Ταυτόχρονα η Δημοκρατική Αριστερά προτίθεται να στηρίξει κριτικά τις αλλαγές εκείνες που  κινούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αλλαγών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης και την ένταξή της στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης.

Η τελική θέση της ΔΗΜΑΡ κατά τη διαδικασία ψήφισης του νόμου, θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του διαλόγου που θα υιοθετήσει το Υπουργείο. καθώς και τη στάση του στις προτάσεις της, αλλά και τις προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ΠΟΣΔΕΠ.

Από τη Δημοκρατική Αριστερά