Πέμπτη, 26 Μαϊος 2011 20:57

Καταλογισμός σε αιρετούς και υπαλλήλους για τα ανείσπρακτα πρόστιμα

Γράφτηκε από την

Με προσωπικό καταλογισμό απειλούνται οι αιρετοί των ΟΤΑ αλλά και οι αρμόδιοι υπάλληλοι, σε περίπτωση αδράνειας για την είσπραξη προστίμων που έχουν επιβληθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση: Αυτό υπενθυμίζει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αντωνακόπουλου.
Οπως σημειώνει επιπλέον ο κ. Ντόλιος, «σε περίπτωση που ο επίτροπος διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των προστίμων από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους με έγγραφό του που κοινοποιείται στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Ελεγκτική Επιτροπή για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν, και τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό».


NEWSLETTER