Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 08:28

Δεκτή η τροπολογία για παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων

Γράφτηκε από την
Δεκτή η τροπολογία για παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων

Η ΝΑΝΤΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Την ικανοποίησή της δήλωσε η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου μετά την κατάθεση νέας τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση», βάσει της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα των υποψηφίων, παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, των εισαγωγικών εξετάσεων του έτους 2011 κ.ά.
Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη βδομάδα ψηφίστηκε τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, με την οποία απαλείφθηκαν τα εξής κριτήρια που προβλέπονταν προκειμένου να μπορούν οι μελλοντικοί υποψήφιοι, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: α) τα αδέλφια των υποψηφίων να μην ξεπερνάνε το 26ο έτος ηλικίας για τρίτεκνους και το 23ο έτος για πολύτεκνους και β) το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει το καθορισμένο εισοδηματικό όριο.
Η παραπάνω τροπολογία άφηνε σε εκκρεμότητα διάφορες άλλες περιπτώσεις και συγκεκριμένα:
α) Δεν προέβλεπε καμία ρύθμιση για τους υποψήφιους, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, των εισαγωγικών εξετάσεων του έτους 2011, κατά το οποίο το νέο σύστημα εισαγωγής εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Ετσι, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που είχαν πετύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους μέσω της ειδικής κατηγορίας, είτε διαγράφηκαν εκ των υστέρων.
Με την νέα τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι και επιτυχόντες των εισαγωγικών εξετάσεων του έτους 2011, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που αδικήθηκαν βάσει του περσινού συστήματος, μπορούν να καταθέσουν εκ νέου μηχανογραφικό για τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2012, με το κριτήριο του 10% συν ένα επιπλέον προβλεπόμενο ποσοστό 3% ανά σχολή, αποκλειστικά για αυτούς τους υποψηφίους.
β) Διατηρούσε το κριτήριο της κατάταξης σε ειδική κατηγορία, στην περίπτωση που ο υποψήφιος επέλεγε σχολές της διοικητικής  περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία των γονέων του. Ετσι, αδικούνταν κατάφωρα τα παιδιά της περιφέρειας, όπου οι σχολές είναι ελάχιστες, ενώ ευνοούνταν οι υποψήφιοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, ένας μόνιμος κάτοικος περιοχής του Νομού Μεσσηνίας διεκδικούσε θέσεις μέσω της ειδικής κατηγορίας σε τμήματα και σχολές που εδρεύουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο υποψήφιος που ενδιαφερόταν π.χ. για την Ιατρική Σχολή να μην μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό ότι ανήκει σε ειδική κατηγορία, καθώς η συγκεκριμένη σχολή δεν υπάρχει στην Περιφέρειά του και να μένει εκτός, παρόλο που είχε καλύτερη βαθμολογία από άλλους συνυποψήφιους άλλων περιοχών με πληθώρα σχολών (π.χ. υποψήφιοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
Με τη νέα τροπολογία, αυτό το κριτήριο απαλείφεται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER