Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 14:19

Επιστολή Πατριανάκου στον υφυπουργό Οικονομικών για την επιδότηση πετρελαίου

Γράφτηκε από την
Επιστολή Πατριανάκου στον υφυπουργό Οικονομικών για την επιδότηση πετρελαίου

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου, με την από 27-09-2012 επιστολή της προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη, ζητά να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις περιοχές που έχουν υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους κατοίκους τους επιδότηση μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής :

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αφορούν σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το «επίδομα πετρελαίου θέρμανσης» θα χορηγείται με τη μορφή επιστροφής ποσού, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος από 15-10-2012 και του ισχύοντος μέχρι 30-04-2012 φόρου πετρελαίου θέρμανσης.

Προκειμένου να επιστραφεί το ποσό αυτό αλλά και να προσδιοριστεί το ανώτατο όριό του, θεσπίζονται γεωγραφικά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Όσον αφορά ειδικά τα γεωγραφικά κριτήρια, σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, η χώρα διακρίνεται σε τέσσερις ζώνες, για κάθε μια από τις οποίες ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης, που αντιστοιχεί σε ένα ανώτατο όριο ποσού επιστρεπτέου φόρου.

Οι νομοί που εντάσσονται στις τέσσερις αυτές ζώνες ταυτίζονται –εκτός δύο αποκλίσεων- με αυτούς που έχουν ενταχθεί στις ισάριθμες κλιματικές ζώνες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Ρητώς, όμως, προβλέπεται στον παραπάνω Κανονισμό ότι «σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν» {άρθρο 6 παρ. 2 της με αριθμό Δ6/Β/οικ. 5825 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί Έγκρισης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/09-04-2010)}.

Παρόμοια, όμως, πρόβλεψη δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο σχέδιο του Υπουργείου, παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης έναντι των κατοίκων πεδινότερων περιοχών του ίδιου νομού.

Κατόπιν αυτών, θεωρώ εύλογη την ανάγκη να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις περιοχές που έχουν υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα, όπως άλλωστε προβλέπεται και στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν.

 

 


NEWSLETTER