Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 18:00

Ερώτηση Σαμπαζιώτη για τα πυροδάνεια

Γράφτηκε από την
Ερώτηση Σαμπαζιώτη για τα πυροδάνεια

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Σαμπαζιώτης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα των δανείων στις πυρόπληκτες περιοχές. Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα  σχετικά με τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων Νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά για τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έχει ήδη δοθεί παράταση αποπληρωμής ενός έτους. Όμως, δεν ισχύει το ίδιο για τα πυροδάνεια που δεν έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και τα εγγυώνται οι δανειολήπτες με την υποθήκη των περιουσιακών τους στοιχείων (περίπου 28.000 επαγγελματίες και επιχειρηματίες), Σημειωτέον ότι, μέχρι πρότινος, η ακολουθητέα πρακτική εφαρμογής των εκάστοτε νομοθετικών πράξεων ως προς τις διευκολύνσεις, ήταν εναρμονισμένη πλήρως για όλα τα δάνεια των πυρόπληκτων Νομών του Ν.36579/Β.1666/2007, χωρίς εξαιρέσεις. Τώρα επιχειρείται η διάσπαση τους χωρίς νομικό και ουσιαστικό λόγο. Συγκεκριμένα, η αναρμόδια προς τούτο 25η Δ/νση του Γεν. Λογ. του Κράτους με την με αριθ. 2/41089/0025 επιστολή της (απαντ. 2) ανατρέπει το μέχρι σήμερα καθεστώς. 

Ο διαχωρισμός των δανείων στις πυρόπληκτες περιοχές στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεν στηρίζεται σε καμία λογική ή πραγματική βάση διότι:

α) Οι λόγοι που επέβαλαν την παράταση των χρεωλυτικών δόσεων παραμένουν το ίδιο ισχυροί για το σύνολο των δανείων των πυρόπληκτων νομών ανεξάρτητα αν έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή όχι.

β) Τυχόν διαχωρισμός των δανείων αυτών, στις ευαίσθητες πυρόπληκτες περιοχές εγκυμονεί κινδύνους με την εισαγωγή στον “Τειρεσία“ και την διάλυση χιλιάδων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων, λόγω αδυναμίας καταβολής των χρεωλυσίων. 

γ) Αυτό το ενδεχόμενο, θα έχει ως επακόλουθο τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού επισφαλών δανείων, τη στιγμή μάλιστα που επιχειρείται η ανακεφαλαιοποίηση κι εξυγίανση των τραπεζών. 

δ) Πώς είναι δυνατόν να κρίνεται το ίδιο θέμα από το ίδιο υπουργείο με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή να ρυθμίζονται οι οφειλές των δανειοληπτών με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και να εξαιρούνται αυτοί που έχουν επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις με περιουσιακά τους στοιχεία οι οποίοι και  καλούνται εν μέσω κρίσης να πληρώσουν τη δόση που έληξε τον Ιούνιο και τη δόση που λήγει το Δεκέμβριο; 

Επίσης με ποιο νομικό επιχείρημα θα ανατραπεί η μέχρι σήμερα πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με σειρά νομοθετικών πράξεων και διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες τα δάνεια αυτά έχουν ομοιογενή χαρακτήρα και ενιαία αντιμετώπιση ως προς τους όρους αποπληρωμής (χρόνος εξόφλησης, επιτόκιο κ.λπ.), όρους τους οποίους έχουν αποδεχθεί και εφαρμόσει οι τράπεζες;

Επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια του διαχωρισμού των παραπάνω δανείων σε εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και μη παράλληλα με την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, θα επέφερε με μαθηματική ακρίβεια αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων των κατά τόπους πυρόπληκτων νομών αλλά και επιπρόσθετα στο σύνολο της οικονομίας κυρίως λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού επισφαλών δανείων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός Οικονομικών με δεδομένα τα συσσωρευμένα προβλήματα των επιχειρήσεων στους πυρόπληκτους νομούς σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των δανείων αυτών (εγγυημένων ή μη από το Δημόσιο), θέση που αποτελούσε εξάλλου την επικρατούσα άποψη σε όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρύθμιζαν κατά διαστήματα τους όρους αποπληρωμής των δανείων αυτών.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Δημήτρης Σαμπαζιώτης

Βουλευτής Μεσσηνίας Ν.Δ.

Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών 


NEWSLETTER