Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011 20:30

Επιστολή Αντωνόπουλου στο Δ.Σ. της ΕΑΣ Μεσσηνίας για τις εκλογές στην ΠΑΣΕΓΕΣ

Γράφτηκε από την
Επιστολή Αντωνόπουλου στο Δ.Σ. της ΕΑΣ Μεσσηνίας για τις εκλογές στην ΠΑΣΕΓΕΣ

Για το λόγο ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει προκηρύξει εκλογές για την εκλογή αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση στην οποία συμμετέχουμε με αντιπροσώπους μαζί με άλλες Ενώσεις ανά την Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσουμε μέσα από την γενική συνέλευση όπως προδιαγράφει και ρητά ορίζει ο νέος νόμος 4015/2011 ποιους θα πρέπει να στείλουμε σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα σε αυτόν αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18.
Όπως όλοι γνωρίζουμε η θητεία των μελών του ΔΣ αλλά και των αντιπροσώπων στην ΠΑΣΕΓΕΣ έχει λήξει. Συνεπώς και πολύ απλά μια ληγμένη διοίκηση από τις 25/11/2011 δεν νομιμοποιείται να προβεί σε οποιαδήποτε αντιπροσώπευση παρά μόνο σε όσα ρητά ορίζονται στο νέο νόμο που είναι σε ισχύ από τις 21/9/2011. Δηλαδή στη σύγκληση Γενικής συνέλευσης με σκοπό τη μετατροπή των ΕΑΣ σε ΑΣ η ΑΕΣ και την εκλογή στη συνέχεια νέων αντιπροσώπων που θα στελεχώσουν το συμβούλιο της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ. Οτιδήποτε άλλο θεωρείται ανακόλουθο και έχει την έννοια του «συνεταιριστικού πραξικοπήματος» με σκοπό να προκύψουν αντιπρόσωποι από ληγμένες διοικήσεις και χωρίς νέα ισχυρή εντολή από τους αντιπροσώπους μέλη μας.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε τη νέα συνεταιριστική νομοθεσία γιατί μόνο παράταση δύναται να λάβουν οι ήδη υπάρχουσες διοικήσεις και οι αντιπρόσωποι και όχι να συμμετέχουν σε νέες αρχαιρεσίες και εκλογή νέων οργάνων σε διοικητικά συμβούλια όπως αυτό της ΠΑΣΕΓΕΣ. Η οποιαδήποτε συμμετοχή η εκλογή θα είναι άκυρη και πραξικοπηματική. Δεν λύνει προβλήματα αλλά αντιστρατεύεται το νέο νόμο, που σκοπό έχει να εξυγιάνει το συνεταιριστικό κίνημα από τέτοια φαινόμενα και διαδικασίες.
Με την ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων της ΕΑΣ Μεσσηνίας επιφυλάσσομαι για τις περαιτέρω ενέργειες μου σε περίπτωση που δεν γίνει άμεση σύγκλιση της γενικής συνέλευσης όπως έχουν πράξει άλλες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις.

Μετά τιμής
Μιχάλης Αντωνόπουλος

 


NEWSLETTER