Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010 09:16

Αχρηστη η πινακίδα στη Δημοσθένους

Γράφτηκε από την

ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ, τσακισμένη χωρίς καμία χρησιμότητα πλέον η προειδοποιητική πινακίδα για τη σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Δημοσθένους. Ενδεικτική της γενικότερης απαξίωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Πελοπόννησο.

Δ.Πλ.